Skip to main content

Kalniņa–Lukaševica piedalīsies Vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē

Briselē 15. decembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa–Lukaševica piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē.

Gatavojot 17. un 18. decembra Eiropadomi, Vispārējo lietu padomē diskutēs par risinājumiem migrācijas un bēgļu krīzes jautājumos, 2015. gada 12. februāra pretterorisma paziņojumā ietverto pasākumu īstenošanu, Piecu prezidentu ziņojumu “Ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, Iekšējā tirgus tālāku pilnveidošanu, kā arī Lielbritānijas ierosinātajām ES reformām.

Vienlaikus sanāksmē dalībvalstis tiks iepazīstinātas ar Nīderlandes, Slovākijas un Maltas trio prezidentūras darba programmu nākamajiem 18 mēnešiem. Vispārējo lietu padomē dalībvalstu pārstāvji plāno panākt vienošanos par Padomes secinājumiem par paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu, kas balstīti uz Eiropas Komisijas ikgadējo komunikāciju „ES paplašināšanās stratēģija 2015”, kā arī ziņojumiem par Rietumbalkānu valstu un Turcijas progresu ceļā uz Eiropas Savienību.

ES Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī, un 2015. gada otrajā pusgadā to vada ES Padomes prezidējošā valsts Luksemburga.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu