Skip to main content

Baltijas valstu premjeru sanāksme sniedz jaunu impulsu reģionālās sadarbības projektu īstenošanai

30.maijā notikušajā Baltijas valstu premjerministru sanāksmē tika pieņemta virkne lēmumu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbības projektu enerģētikas un transporta sektoros tālākai īstenošanai.

„Trim Baltijas valstīm ir kopīgas intereses kā enerģētikas jomā – palielināt enerģētisko neatkarību no pašreizējiem piegādātājiem un nodrošināt izdevīgu energoresursu pieejamību saviem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tā arī transporta jomā – attīstīt transporta savienojumus ar Rietumeiropu, radot jaunas un ērtas ceļošanas iespējas iedzīvotājiem un eksporta maršrutus uzņēmējiem. Ņemot vērā arī atbalstu šiem projektiem, ko esam kopīgi panākuši nākamajā ES daudzgadu budžetā, mums jāturpina izlēmīgi virzīties uz priekšu ar to īstenošanu,” uzsvēra Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Enerģētikas jomā trīs valstu valdību vadītāji analizēja progresu reģionālā sašķidrinātās gāzes termināļa projektā un Visaginas AES projektā. Igaunijas premjers Andruss Ansips (Andrus Ansip) kolēģus informēja, ka, saskaņā ar EK ekspertu pētījumu, par piemērotākajām valstīm termināļa būvniecībai atzītas Igaunija un Somija. Ņemot to vērā, abas valstis ir aicinājušas EK veikt padziļinātu izpēti, lai identificētu ekonomiski izdevīgāko termināļa būvniecības vietu. Premjeri bija vienisprātis, ka jāturpina darbs arī pie citiem gāzes piegādes diversifikācijas projektiem, lai visām Baltijas valstīm nodrošinātu stabilu piekļuvi globālajiem gāzes tirgiem.

Savukārt saistībā ar Visaginas AES projektu Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs (Algirdas Butkevičius) informēja, ka ekspertu līmenī turpinās darbs pie projekta tehnisko nianšu vērtēšanas un eksperti ir izdarījuši virkni secinājumu, ar kuriem plānots iepazīstināt plašāku publiku līdz šā gada 1. jūlijam. Latvijas un Igaunijas premjeri atkārtoti uzsvēra, ka ekonomiskais izdevīgums ir svarīgākais priekšnoteikums Visaginas AES projekta īstenošanai, tādēļ trīs valstu premjeri vienojās turpināt darbu pie projekta ekonomiskā pamatojuma izpētes.

Vērtējot panākto progresu Rail Baltica 2 projektā, kas paredz ātrgaitas dzelzceļa maģistrāles izveidi, savienojot Helsinkus, Baltijas valstis, Poliju un Vācijas galvaspilsētu Berlīni, premjeri vienojās līdz šī gada jūlija beigām paveikt visu nepieciešamos priekšdarbus trīs Baltijas valstu kopīga uzņēmuma dibināšanai, kas uzņemsies līdera lomu Rail Baltica 2 projekta īstenošanā.

Tāpat Igaunijas un Lietuvas valdību vadītāji atbalstīja V.Dombrovska iniciatīvu veidot ciešāku sadarbību energoefektivitātes jomā un vienojās šim mērķim izveidot kopīgu darba grupu, kuras vadību uzņemsies Latvijas Ekonomikas ministrija. Darba grupas uzdevums būs meklēt iespējas energoefektivitātes prasību standartizēšanai būvniecības un citās jomās, izstrādāt vienotus kvalitātes novērtēšanas principus, kā arī vienoties par kopīga finanšu instrumenta izveidi energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstīs.

Šogad Latvija ieņem Baltijas valstu Ministru padomes prezidējošās valsts statusu. Baltijas valstu premjeru tikšanās notiek kādā no trim Baltijas valstīm. Nākamā formālā Baltijas valdību vadītāju sanāksme notiks novembrī, Rīgā.

Aicinām iepazīties ar svarīgākajiem sanāksmes secinājumiem (teksts angļu valodā) šeit.

Foto no tikšanās

Foto no Baltijas attīstības foruma

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965 
[email protected] 

Dalies ar ziņu