Skip to main content

Briselē diskutēs par kohēzijas finansējumu ES daudzgadu budžetā

Otrdien, 13. novembrī, Briselē „Kohēzijas politikas atbalstītāju valstu” sanāksmē 16 ES dalībvalstu valdību vadītāji vai to pārstāvji diskutēs par kohēzijas politikas finansējumu ES daudzgadu budžetā. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis aizstāvēs Latvijas pozīciju – saglabāt vismaz esošo finansējuma līmeni.

Diskusijās piedalīsies Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropas Parlamenta prezidents Martins Šulcs.

Sanāksme notiks izšķirošajā sarunu fāzē, jo galīgo lēmumu par ES daudzgadu budžetu, t.sk. kohēzijas finansējuma nodrošināšanu, dalībvalstis ir apņēmušās pieņemt nākošajā Eiropadomē, kas notiks šī gada 22. – 23. novembrī. Pagājušajā nedēļā notika visu valstu divpusējās konsultācijas ar Eiropadomes priekšsēdētāja Hermana van Rompeja biroju, kurās valstis tika aicinātas nosaukt savas nacionālās intereses ES daudzgadu budžetā un iezīmēt iespējamās jomas, kur finansējums varētu tikt samazināts.

Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis diskusijās aizstāvēs Latvijas pozīciju – lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei un infrastruktūras attīstībai, nepieciešams saglabāt vismaz esošo kohēzijas politikas finansējuma līmeni. ES daudzgadu budžeta sarunās trīs Baltijas valstis ir vienojušās par kopīgu pozīciju, ko aktīvi virza un aizstāv visa līmeņa tikšanās un sarunās.

Par Latvijas interesēm daudzgadu budžetā:
Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020.gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas politikas finansējuma nodrošināšana, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū. Līdztekus prioritārajām interesēm, Latvija ir ieinteresēta aktīvi iesaistīties diskusijās par visiem budžeta galvenajiem virzieniem un politikām. Plašāka informācija par Latvijas prioritātēm šeit.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: +371 67082922
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu