Skip to main content

Budžeta ieņēmumu plāns deviņos mēnešos ir pārpildīts

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi 2010. gada deviņos mēnešos ir konstatēts, ka ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Kopsummā šā gada deviņos mēnešos valsts budžeta ieņēmumos, ko administrē VID, tika saņemti 2,72 miljardi latu, kas veido 101,5 % izpildi pret plānu.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi deviņos mēnešos (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 1,3 miljardu apmērā, kas veido 108,6 % izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 846 miljoni, izpildot 97,2 % no plānotā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi šā gada deviņos mēnešos veidoja 81,3 miljonus latu, kas ir 120,1 % no plānotā apjoma, bet pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bijuši 629,1 miljons latu, kas par 23,4 % pārsniedz plānoto.

Akcīzes nodoklī tika iekasēti 345,6 miljoni latu, kas par 4,7 % atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma. Akcīzes nodokļa ieņēmumi no alus pārsnieguši plānu par 27,9 %, naftas produktu akcīzes nodokļa ieņēmumi ir izpildīti 100 % apmērā, taču ieņēmumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem atpalikuši no plāna par 21,7 %. Salīdzinājumā ar šā gada pirmajiem mēnešiem ieņēmumu tendence no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem pieaug, piemēram, gada sākumā tie bija aptuveni 40 %, bet augustā un septembrī izpildīti gandrīz plānotajā apjomā.

Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi bija 2,4 miljoni, kas veido 112,5 % izpildi pret plānu, kā arī muitas nodokļa ieņēmumi deviņos mēnešos izpildīti saskaņā ar plānoto un veido 11,8 miljonus latu, kas ir 111,7 % no plāna. Arī dabas resursu nodokļa (ieskaitot pašvaldību speciālo budžetu) ieņēmumi veidoja 6,3 miljonus latu, kas ir 119,3 % no plānotā apjoma.

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts un pašvaldību kapitāla izmantošanas) bija 98,4 miljoni latu, kas veido 123,3 % izpildi pret plānu. Arī ieņēmumi no valsts nodevām un kancelejas nodevām izpildīti saskaņā ar plānoto un veido 65 miljonus latu, kas ir 103,6 % no plāna.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994, [email protected]
 

Dalies ar ziņu