Skip to main content

Budžeta ieņēmumu plāns pirmajā pusgadā ir pārpildīts

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi 2010. gada pirmajā pusē ir konstatēts, ka ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Kopsummā šā gada sešos mēnešos valsts budžeta ieņēmumos, ko administrē VID, tika saņemti 1,82 miljardi latu, kas veido 102,8% izpildi pret plānu.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi sešos mēnešos (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 886 miljonu apmērā, kas veido 110% izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 558,1 miljonu apmērā, izpildot 97,8% no plānotā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi šā gada sešos mēnešos veidoja 56,9 miljonus latu, kas ir 102,6% no plānotā apjoma, bet pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bija 410,7 miljoni latu, kas par 24,5% pārsniedz plānoto.

Akcīzes nodoklī tika iekasēti 220,9 miljoni latu, kas par 6,1% atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma. Akcīzes nodokļa ieņēmumi no alus pārsnieguši plānu par 17,6%, naftas produktu akcīzes nodokļa ieņēmumi ir izpildīti 102,4% apmērā, taču ieņēmumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem atpalikuši no plāna par 30,3%. Salīdzinājumā ar šā gada pirmajiem mēnešiem ieņēmumu tendence no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem pieaug, piemēram, februārī tie bija 44% apmērā, bet jūnijā jau virs 70%.

Azartspēļu un izložu nodokļa ieņēmumi bija 6,3 miljonu apmērā, kas veido 103% izpildi pret plānu, kā arī muitas nodokļa ieņēmumi gada pirmajā pusē izpildīti saskaņā ar plānoto un veido 7,3 miljons latu, kas ir 100% no plāna.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994, [email protected]

Dalies ar ziņu