Skip to main content

Kāpēc balsot par Vienotību?

Ģ.V.Kristovska raksts, kas publicēts ārzemju latviešu laikrakstos Laiks un Brīvā Latvija

Turpat 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas Latvija atrodas izšķirošu notikumu priekšā. Tieši 10.Saeimas vēlēšanu rezultāti parādīs vai mūsu valsts un iedzīvotāji spēs izdarīt pareizo izvēli politisko spēku starpā, lai nodrošinātu patiesas pārmaiņas mūsu valsts atjaunotnē, tālākā mērķtiecīgā un dinamiskā izaugsmē. Diemžēl iepriekšējo gadu desmitgadēs valdījušo politiķu tuvredzīguma, alkatības un nolaidības dēļ ir degradēta Latvijas morāli ētiskā, nacionāli kulturālā vide, zudis patriotisms un valsts ievesta dziļā ekonomiskā krīzē.

Ar Latvijas iznīcību mēs nevarējām un nevaram samierināties! Lai dotu jaunu attīstības impulsu un veidotu konkurētspējīgu un turīgu Latviju, gudru un veselu tautu, pēdējos gados ir veidojušās trīs politiskās partijas Pilsoniskā savienība, Jaunais laiks un Sabiedrība citai politikai, kas izlēmušas par savu spēku apvienošanu, lai kopā, jau kā partiju apvienība Vienotība mērķtiecīgi sasniegtu izvirzītos mērķus, apliecinot Vienotības vērtības – darbīgs cilvēks, taisnīga un solidāra sabiedrība, nacionāla valsts un godīga politika!

Šādus principus ieviest no jauna nenākas viegli, jo no priekšgājējiem esam saņēmuši smagu mantojumu – vāju tautsaimniecību, ievērojamus parādus un sabiedrības neticību valsts varai. Taču mēs zinām, kā valsts lietas un procesus mainīt un vērst uz labu. Mums ir pārliecinoši argumenti, paveikto darbu pamatīgums. Daudzi Vienotības partiju biedri, deputātu kandidāti, līderi ir sevi pierādījuši kā spējīgus sasniegt izcilus rezultātus kā Latvijas iekšpolitikā, tā arī starptautiskajā vidē. Mūsu darbs bijis auglīgs nodrošinot Latvijas neatkarības atgūšanu, tās attīstību, sagatavojot valsti dalībai ES un NATO, nesot Latvijas vārdu pasaulē, veicinot izglītību un konsekventi cīnoties par radošas, kulturālas un latviskas, nacionālas un vienlaicīgi eiropeiski rietumnieciskas sabiedrības attīstību. Jā, Vienotība tiešām zina, kā problēmas novērst un lietas vērst uz labu! To pārliecinoši apliecinājis pēdējā gada darbs esošā premjerministra Valda Dombrovska vadībā.

Iepretim politiskajiem konkurentiem, vecajiem politiskajiem spēkiem, kuru vadītājiem tiesībaizsardzības iestādes izvirzījušas apsūdzības noziegumos, kas veduši Latviju strupceļā, kuru programmās nav nacionālu stāju apliecinošu darbu., Vienotības rīcībā ir pārliecinoši argumenti, kas rāda, ka patriotiski un mērķtiecīgi strādājot var sasniegt daudz. Daudz vairāk, kā no Latvijas sagaidīja starptautiskā sabiedrība. Tieši Valda Dombrovska vadībā Latvija gada laikā no bankrotējošas valsts ir atguvusi uzticamību, pat kļuvusi ekonomikas stabilizācijas pasākumu paraugs uz globālās krīzes pārņemto valstu fona. Protams, iepriekšējo valdību nepaveiktais vēl vairākus gadus prasīs intensīvu darbu, lai novērstu „trekno gadu” bezatbildīgās politikas sekas, lai katrs, kurš zaudējis darbu to atgūtu, nostiprinātu savu konkurētspēju un izredzes.

Tātad ir nepieciešams labi uzsāktā turpinājums! Tieši tāpēc ir jāatbalsta Vienotība! Tas ir Latvijas valsts un sabiedrības interesēs! Valdis Dombrovskis ir Vienotības premjerministra kandidāts! Ir jādod iespēja viņam turpināt un izvērst labi iesāktu darbu! Ar viņu plašā un spēcīgu līderu komandā strādās Ģirts Valdis Kristovskis, Sarmīte Ēlerte, Aigars Štokenbergs, Janīna Kursīte, Aleksejs Loskutovs, Ieva Akuratere, Kārlis Šadurskis, Solvita āboliņa, Andris Vilks, Rasma Kārkliņa un daudz, daudz spēcīgu Latvijā atzītu cilvēku, kas kopīgi izstrādājuši piedāvājumu 10.Saeimas vēlēšanām.

Tā pamatā ir konsekventa Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas turpināšana, kas ir novērsusi valsts maksātnespēju un stabili ved ārā valsti no dziļās krīzes. Latvijas ekonomiskie rādītāji, valsts kredītreitings turpina uzlaboties. Nākamās – Vienotības valdības ietvaros, mēs to varētu vēl straujāk!

Vienotība uzturēs lata kursa stabilitāti, stingru valsts budžeta disciplīnu, pakāpenisku budžeta deficīta samazināšanu. Uzņēmējdarbības galvenais mērķis turpmākajos četros gados ir konkurētspējas un eksporta veicināšana – tautsaimniecības attīstība, mērķtiecīgi pielietoti ES fondu līdzekļi un banku investīcijas, kas rada inovatīvus uzņēmumus un vietējo ražošanu, nodarbinātības pieaugumu, iespējas atdot ārējo parādu un pakāpeniski celt sabiedrības labklājību.

Vienotības piedāvājums ir iespēja attīstībai, neizniekosim to! Runa ir par kvalitatīvu un kvantitatīvu izrāvienu jau 2011.gadā! Ir jāturpina iesāktais atbalsts apstrādes rūpniecībai, nozarei, kura bija aizmirsta kopš neatkarības atgūšanas. Nodokļu stimuli un finansējums novadiem, Krievijas gāzes un naftas daļēja aizstāšana ar Latvijas zaļo enerģiju, komunālo pakalpojumu monopolu likvidēšana, ir tikai dažas konkrētas programmas no plašā Vienotības piedāvātā tautsaimniecības pasākumu klāsta.

Vienotības mērķis ir panākt, ka Latvija attīstās un to nodrošina uzņēmīgs cilvēks. Darbs ir nepieciešams katram, tāpēc bezdarbs jāsamazina līdz 7% tuvāko gadu laikā, jāpanāk, ka mājās atgriežas vismaz 25 000 latviešu. Arī tāpēc, ka Vienotības mērķis ir taisnīga sabiedrība. Atbalsts vājākajiem un taisnīgāka nodokļu sistēma, lai četros gados ienākumu nevienlīdzība samazinātos līdz Eiropas vidējam līmenim. Tāpēc cīņa ar ēnu ekonomiku ir Vienotības, valsts un sabiedrības prioritāte. Nē korupcijai! Profesionāli izmeklētāji, stiprs KNAB, neatkarīga prokuratūra, moderna un atklāta publisko iepirkumu sistēma.

Ar šādiem pasākumiem Vienotība panāks, ka labklājība kļūst sasniedzams mērķis ikvienam rosīgam, radošam cilvēkam. Ka Latvija ir valsts, kurā pensionāri var nopirkt maizi un zāles, bet bērni ir paēduši un visiem ir izglītības iespējas. Vienotība ir par Latviju, par taisnīgu valsti, kurā nodokļu smagums ir sadalīts solidāri, tas negulst uz mazāk nodrošināto pleciem, bet arī bagātie maksā nodokļus. Valsts ir droša un tā ir ilglaicīga, ar nākotni, ar pašapziņu un redzamu vietu uz pasaules kartes. Pasaulē izkaisīto latviešu saiti ar dzimteni uztur iespēja iegūt dubultpilsonību. Tikai šāda valsts, tikai šādu mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde ļaus mums runāt par Latviju kā nacionālu valsti, kur latviešu tauta, tās kultūrvēsturiskais mantojums ir valsts pastāvēšanas, savdabības un attīstības loģisks pamats.
 

Dalies ar ziņu