Skip to main content

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejams jauns surdotulka pakalpojums

No 2013. gada 1. janvāra 1200 cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs iespēja saņemt jaunu surdotulka pakalpojumu vispārējai saskarsmei ar fiziskām un juridiskām personām, atvieglojot šo cilvēku likumisko pārstāvju ikdienas dzīvi. Pakalpojumu nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS), informē Labklājības ministrija (LM).

Šāda iespēja būs tiem cilvēkiem, kuriem dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tas nozīmē, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem ar surdotulku palīdzību varēs piedalīties tālākizglītībā, piemēram, kvalifikācijas celšanas kursos, semināros u.c. pasākumos, kas uzlabos šo cilvēku socializācijas procesu.

Lai cilvēki ar dzirdes invaliditāti saņemtu surdotulka pakalpojumu, LNS jāiesniedz iesniegums un ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, ka cilvēkam ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums.

LNS izvērtēs cilvēka atbilstību surdotulka pakalpojuma saņemšanai, pieņems lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu vai cilvēka uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai. Pirms pakalpojuma uzsākšanas LNS noslēgs līgumu ar cilvēku, kurā vienosies par surdotulka pakalpojuma saņemšanas kārtību un citiem būtiskiem nosacījumiem.

To paredz otrdien, 18. decembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku.

Atgādinām, ka Invaliditātes likums no 2013. gada 1. janvāra paredz ieviest cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti jaunu pakalpojumu viņu dzīves kvalitātes un sociālās integrācijas uzlabošanai – tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai ar citam juridiskām un fiziskām personām.

Tiesības uz no valsts budžeta apmaksāto surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām nodrošina LNS, ja nepieciešams, iesaistot kapitālsabiedrības, kurās tā ir dalībniece (akcionāre).

LNS administrē ne tikai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un surdotehnikas nodrošināšanu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. LNS administrē arī surdotulka pakalpojuma sniegšanu profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmas apguvei, kas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem no 2011. gada 1. septembra ir pieejams izglītības programmu apguvei.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
E-psts: [email protected]

Dalies ar ziņu