Skip to main content

Circene: ar savu ģimenes ārstu ir jāsatiekas katram

Izvērtējot iespējas stiprināt primāro veselības aprūpi kā efektīvāko un sabiedrību aptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielinot primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabojot primārās veselības aprūpes kvalitāti, plānots ieviest principu, ka ģimenes ārstam katrs savas prakses pacients profilaktiskajā vizītē jāsatiek vismaz reizi trijos gados.*

„Milzīga problēma un liels mūsu izaicinājums ir savest kopā pacientu ar ārstu, lai varētu saņemt valsts nodrošināto veselības aprūpi, sākot jau ar primāro veselības aprūpi, kas ir pacientam tuvākais, lētākais un ērtākais veselības aprūpes pakalpojums,” uzsver veselības ministre Ingrīda Circene, norādot, ka „savlaicīgas profilaktiskās vizītes pie ģimenes ārsta hroniskiem pacientiem dod drošības sajūtu, vēl vairāk – ilgtermiņā ļauj uzlabot sabiedrības veselību, novēršot iespējamo darba nespēju vai invaliditāti, kā arī mazinot mirstību no neinfekcijas slimībām.”

Tāpēc Veselības ministrija plāno iekļaut normu veselības aprūpes organizēšanas kārtībā, kas paredzētu ģimenes ārsta tikšanos ar ikvienu savā ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu vismaz reizi trijos gados. Gadījumos, kad minētais nosacījums netiktu izpildīts (analizējot datus pēc šī trīs gadu perioda), valstij būtu tiesības maksājuma daļu (kapitācijas naudu) par konkrēto ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu veselības aprūpi nemaksāt līdz brīdim, kamēr ģimenes ārsts pacientam nodrošina pacienta veselības aprūpi. Vienlaikus jānorāda, ka pacienta iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus netiks ierobežotas, jebkurā brīdī pacients varēs vērsties pie ģimenes ārsta vai jebkura veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja un saņemt nepieciešamo pakalpojumu atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai.

„Jāuzsver, ka valsts ģimenes ārsta praksēs apmaksā arī otro māsu, kuras galveno uzdevumu redzam tieši darbā ar hroniskiem pacientiem, kā arī saziņai ar pacientiem, atgādinot par iespējām valsts apmaksātajām skrīninga pārbaudēm, tāpat uzrunājot un uzaicinot uz profilaktiskajām veselības pārbaudēm tos, kuri savu ģimenes ārstu nav satikuši gadiem. Novērtēsim veselības vērtību!” aicina veselības ministre.

Jau ziņots, ka līdzīgi kā 2012.gads bija Mātes un bērna veselības gads, bet 2013.gads – Sirds veselības gads, Veselības ministrija 2014.gadu veidos par Ģimenes veselības gadu, līdz tam laikam kopīgi ar speciālistiem sagatavojot Primārās veselības aprūpes attīstības plānu, kā arī meklējot tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

*neizslēdzot iespēju saņemt bezmaksas profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta reizi gadā

Informāciju sagatavoja:
Aija Bukova-Žideļūna
veselības ministres Ingrīdas Circenes preses sekretāre
Tālr.: 26339264
[email protected]

Dalies ar ziņu