Skip to main content

Valdība piešķir vienreizējas kompensācijas traģēdijā cietušo atbalstam

Valdība otrdien, 3.decembrī, vienojās no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt vienreizējas kompensācijas traģēdijā bojā gājušo tuviniekiem, kā arī cietušajiem cilvēkiem, informē Labklājības ministrija (LM).

Atbilstoši valdībā apstiprinātajam rīkojumam Par vienreizēju kompensāciju piešķiršanu sakarā ar traģēdiju Rīgā, Priedaines ielā 20, kompensācijas piešķirs:
• 5000 latu (7115 euro) apmērā cietušajam cilvēkam, kurš ir saņēmis neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietots stacionārā;
• 10 000 latu (14 230 euro) apmērā par katru bojā gājušo cilvēku. Šo kompensāciju varēs saņemt bojā gājušā cilvēka laulātais un bērni vai mazbērni, ja bērnu nav. Ja bojā gājušajam cilvēkam bērnu un mazbērnu nav, tad kompensāciju saņems laulātais un vecāki vai vecvecāki, ja vecāku nav. Kompensāciju minētajiem cilvēkiem izmaksās vienādās daļās.

Minētais rīkojums paredz arī kompensāciju izmaksu traģēdijā cietušajiem ugunsdzēsējiem. Savukārt kompensācijas bojā gājušo ugunsdzēsēju tuviniekiem nodrošinās atbilstoši speciālajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un apmēriem. Par to būs atsevišķs Ministru kabineta lēmums.

Vienreizējo kompensāciju izmaksu veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Cilvēki iesniegumu vienreizējās kompensācijas saņemšanai VSAA varēs iesniegt līdz 2014.gada 1.jūnijam.

VSAA ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma pieņemšanas izmaksās kompensācijas traģēdijā cietušajiem cilvēkiem. Valdība vienojās, ka līdz 2013.gada 10.decembrim Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju sasvstarpēji saskaņos to traģēdijā cietušo cilvēku sarakstu, kuriem pienāktos valsts noteiktā kompensācija.

Savukārt bojā gājušo cilvēku tuviniekiem kompensāciju izmaksās ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām. Ievērojot, ka kompensāciju izmaksa traģēdijā bojā gājušo cilvēku tuviniekiem ir saistīta ar cilvēku identitātes pārbaudi, kā arī, lai pārliecinātos, ka visi tiesīgie cilvēki ir iesnieguši iesniegumu, VSAA iesniegumu izskatīšanu par kompensāciju izmaksu bojā gājušo cilvēku tuviniekiem uzsāks tikai pēc 2014.gada 1.jūnija.

Kopumā kompensāciju izmaksai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 2013.gadā piešķirs 200 000 latu un 2014.gadā – 725 730 euro.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu