Skip to main content

Circene pārstāv Latvijas viedokli EPPA

No 24. līdz 28. janvārim Strasbūrā (Francija) notika Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) plenārsesijas 2. ārkārtas aktuālās debates, kurās Saeimas deputāte I. Circene, kā EPPA Latvijas delegācijas vadītāja, pārstāvēja Latvijas pozīciju.

Debatēs tika apspriesta situācija Ungārijā – kā funkcionē demokrātija. Tika uzsvērts, ka Ungārija ir demokrātiska valsts, un mēs atbalstām plašsaziņas līdzekļu brīvību, kas nekādā veidā nedrīkst tikt ierobežota. Tā kā Ungārijas valdība sarunās ar Eiropas Komisiju ir piekritusi veikt nepieciešamos labojumus Mediju likumā, kā arī konstitūcijas jautājumos ņemt vērā Venēcijas komisijas ekspertu slēdzienu, mums pašlaik nav pamata uzskatīt, ka Ungārijā tikusi apdraudēta demokrātija. Ziņotājs Johansona kungs savā ziņojumā par žurnālistu informācijas avotu aizsardzības stiprināšanu norādīja, ka līdzīgas problēmas mediju telpā ir arī citās Eiropas valstīs.

Debatējot par situāciju Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām, I. Circene uzsvēra, ka politisku iemeslu dēļ apcietināti demonstranti ir klajš cilvēktiesību pārkāpums, un šie politieslodzītie pēc iespējas ātri būtu atbrīvojami. Tika pieminētas arī paralēles scenārijā ar paredzēto EDSO misijas biroja slēgšanu Baltkrievijā, līdzīgi kā okupētajā Gruzijas teritorijā. I. Circene kā Latvijas EPPA delegācijas vadītāja uzsvēra, ka Latvija neatbalsta izolācijas politiku, tādēļ ir nepieciešams veicināt vīzu režīma atvieglošanu Baltkrievijas iedzīvotājiem, ierobežojot atbildīgo politiķu ieceļošanu ES.Mēs aicinām Baltkrieviju kļūt par demokrātisku valsti, ratificēt EP konvencijas un iekļauties EP sastāvā.

Vēl aktuālās debates notika par situāciju Tunisijā un par vardarbību pret kristiešiem Vidējos Austrumos.

Savukārt Sociālo, veselības un ģimenes lietu komitejā, kurā I. Circene piedalījās, uz plenārsēdi tika virzīti vairāki būtiski ziņojumi:
• sociālo tiesību uzraudzības jautājums;
• profilakses pasākumu politika EP dalībvalstīs;
• aktīva dzīvesveida aktualizēšana vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, saglabājot darbaspējas.

Dzimumu līdztiesības komitejā kā būtiska jāatzīmē EPPA valstu atbildīgo parlamentāriešu diskusija par to, kā sadarboties ar NVO sektoru, lai realizētu Eiropas konvencijas „Vardarbības pret sievieti t. sk. ģimenē novēršanu”. EP parlamentārieši vienojās pieaicināt 10 valstu aktīvākās NVO. Uz plenārsēdi pieņemšanai tika virzīts arī ziņojums par sieviešu situāciju lauku reģionos.
 

Foto no pasākuma

Dalies ar ziņu