Skip to main content

Kampars: Privatizācijas aģentūrai jāstrādā jaunā kapacitātē

Šī gada 31. janvārī notika Privatizācijas aģentūras akcionāru sapulce, kurā aģentūras valde iepazīstināta ar ekonomikas ministra Arta Kampara vīziju un uzdevumiem par aģentūrā veicamajām reformām, tās uzdevumiem un attīstības virzieniem.

„Privatizācija kā process Latvijā faktiski ir beidzies, tādēļ Privatizācijas aģentūrai jāuzstāda daudz augstāki un ambiciozāki mērķi, jāstrādā jaunā kapacitātē, lai ar laiku kļūtu par profesionālu valsts kapitāla daļu pārraudzības aģentūru. Reformas ir jāveic kontekstā ar valdībā drīzumā izskatāmo koncepciju par valstij piederošo uzņēmumu turpmāko pārvaldību,” norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Atbilstoši Likumam par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, ir veiktas izmaiņas Privatizācijas aģentūras valdē, par tās locekļiem ieceļot Egilu Zariņu, Gundegu Drēsku un Verneru Lūsi. Iveta Zalpētere saglabājusi Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājas amatu, bet amatus valdē zaudējuši Vineta Stolere, Andis Dobrājs un Gints Riekstiņš. Jaunais valdes sastāvs sāks strādāt šī gada 1. februārī.

Jaunajiem Privatizācijas aģentūras valdes locekļiem ir atbilstoša kompetence reformu veikšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei – Egilam Zariņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze privātu kapitālsabiedrību vadībā, Gundegai Drēskai ir pieredze kā likumdošanas darbā, tā darbā ar pašvaldībām, savukārt Verners Lūsis ir ar pieredzi finanšu un banku sektorā, kā arī dažādu kapitālsabiedrību vadībā.

Par būtiskākajiem Privatizācijas aģentūras tuvākajiem darbiem ekonomikas ministrs uzskata efektīvāku iekšējo strukturālo reformu veikšanu, tai skaitā izdevumu mazināšanu. Aktuāls uzdevums ir sagatavot un iesniegt valdībā kvalitatīvu un izsvērtu banku „Parex” un „Citadele” pārdošanas stratēģiju.

Nozīmīgi uzdevumi Privatizācijas aģentūrai izrietēs arī no koncepcijas par rīcību ar valsts kapitāldaļām. Koncepciju, ko izstrādā Ministru prezidenta izveidota darba grupa, kurā ir pārstāvji no Ekonomikas, Finanšu, Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Tieslietu un Satiksmes ministrijām, kā arī Valsts kancelejas un premjera padomnieki, valdībā plānots iesniegt februārī.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu