Skip to main content

Circene piedalās Eiropas Savienības ministru neformālajā sanāksmē

No 8.-9.jūlijam veselības ministre Ingrīda Circene piedalās Eiropas Savienības (ES) veselības ministru neformālajā sanāksmē Viļņā, kuras laikā tiks diskutēti jautājumi par ilgtspējīgām veselības sistēmām, senioru garīgo veselību un smēķēšanas profilaksi jauniešiem.

Sanāksmes laikā paredzēts diskutēt par ES veselības sektora ieguvumiem 2008.-2013.gadā un nākotnes perspektīvu. Lai gan finanšu krīzei bija būtiska negatīva ietekme, tā bija arī iespēja veikt reformas, kas vērstas uz veselības sistēmu ilgtspējīgumu. Tādēļ tikšanās laikā tiks salīdzinātas dalībvalstu pieredzes, lai dalītos ar labo praksi, nodrošinot pieejamību veselības aprūpei ierobežotos finanšu apstākļos. Tāpat tiks diskutēts arī par optimālu veselības aprūpes finansējumu un pieredzi, ieviešot principu „veselība visās politikās”, tajā skaitā, kā veselības sistēmu politika varētu tikt stiprināta ES līmenī.

ES veselības ministru neformālās sanāksmes darba kārtībā ir arī jautājums par senioru garīgo veselību un labklājību. Plānots diskutēt par to, kā ar veselības politikas palīdzību varētu atbalstīt darbavietas garīgās labklājības veicināšanā un psihisko traucējumu profilaksē ar mērķi sekmēt senioru aktīvu darbību profesionālajā un sociālajā dzīvē. Tāpat tiks vērtēts jautājums par to, kāda ir veselības speciālistu loma sociālo izmaksu samazināšanā, kas ir saistītas ar sabiedrības novecošanos.

Savukārt jautājumā par tabakas lietošanas profilaksi jauniešiem tiks diskutēts, kādi pasākumi tiek īstenoti, lai novērstu smēķēšanu jauniešu vidū vai atrunātu viņus no smēķēšanas. Veselības ministri informēs par situāciju katrā dalībvalstī attiecībā uz ierobežojumiem tabakas izstrādājumu mārketinga jomā, kā arī dalībvalstu likumdošanā paredzētajiem pasākumiem smēķēšanas ierobežošanai jauniešu vidū.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders;
Tālrunis: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu