Skip to main content

Circene ziņo EPPA par dzimumu līdztiesību

PPA Vienotība 10. Saeimas deputāte Ingrīda Circene Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) Pastāvīgās komitejas sēdē, kas notika novembra vidū, sniedza ziņojumu par dzimumu līdztiesības nodrošināšanai nepieciešamo likumdošanas harmonizāciju EP dalībvalstīs.

Ziņojumā tika uzsvērtas vairākas izvirzītās prioritātes – cīņa pret vardarbību ģimenē, pret cilvēku tirdzniecību t.sk. prostitūciju, kā arī vienlīdzība, nodrošinot dalību politiskajā un biznesa vidē, vienlaikus novēršot stereotipus. Kā prioritātes izvirzītas arī tiesības uz ģimenes dzīves plānošanu un veselības aprūpes saņemšanu.

Parlamentārā asambleja uzsver, ka, lai arī viena no demokrātiskas sabiedrības pamatpazīmēm ir sieviešu un vīriešu vienlīdzība un līdz šim šajā jomā panākts nopietns progress, daudzviet valdošā ekonomiskā krīze sieviešu tiesībām un līdztiesībai radījusi apdraudējumu. Tāpat norādīts, ka vienlīdzībai starp vīriešiem un sievietēm jābūt valstu parlamentu redzeslokā.

I. Circene ir Latvijas delegācijas EPPA pārstāve, Juridiskās un Cilvēktiesību komitejas locekle. EPPA Pastāvīgās komisijas sēde notika Turcijas pilsētā Antaljā un tajā ziņojumus sniedza arī pārstāvji no Turcijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Azerbaidžānas u.c. valstīm.

Dalies ar ziņu