Skip to main content

Darba grupa sāk jauna pedagogu darba samaksas modeļa izstrādi

Pirmdien, 17.martā, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) uz pirmo sēdi sanāca darba grupa jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādei. Darba grupas uzdevums ir izstrādāt jauno modeli un sagatavot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzrunā dalībniekiem pauda pārliecību, ka darba grupai izdosies nonākt pie risinājuma, kas nodrošinās taisnīgu pedagogu darba samaksu un arī stabilu tās paaugstinājumu. Ministre pateicās grupas dalībniekiem par gatavību veltīt laiku un enerģiju kopīgajam darbam, kā arī atzīmēja, ka ministrija jau tagad saņēmusi daudz konkrētu ideju un ierosinājumu. „Esmu pārliecināta, ka šim darbam būs rezultāti, kas ļaus mūsu izglītības sistēmas kvalitāti pacelt augstākā līmenī,” sacīja ministre.

Sanāksmes gaitā dalībnieki vienojās par būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem, galvenajiem uzdevumiem un mērķiem. Balstoties uz apkopotajiem priekšlikumiem un IZM veiktajiem aprēķiniem, darba grupa gan izvērtēs iespējas izstrādāt jaunu darba samaksas modeli, gan izskatīs pašreizējā pilnveides iespējas.

Izstrādājot jauno darba samaksas modeli, darba grupa ņems vērā gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pašlaik īstenotā pētījuma par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām rezultātus, gan arī Valsts kontroles norādītos trūkumus līdzšinējā sistēmas darbībā.

Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta 9.aprīlī. Izstrādāt priekšlikumus jaunajam darba samaksas modelim un atalgojuma paaugstināšanas grafikam darba grupa plānojusi līdz 15.maijam, un līdz 29.maijam tos izvērtēs IZM vadība.

Darba grupā piedalās IZM un citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī IZM sociālie un sadarbības partneri, tostarp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, arodbiedrības "Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pedagogu domes pārstāvji.

Darba grupas vadītājs ir IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns un darba grupas vadītāja vietnieces ir IZM Izglītības departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Līga Buceniece, kā arī eksperte finanšu jautājumos Inga Štāle. Rezultātu sasniegšanu darba gaitā pārraudzīs IZM Izglītības departaments.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

Informāciju sagatavoja:
Dita Bukovska
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047804
E-pasts: [email protected]
www.izm.gov.lv

 

Dalies ar ziņu