Skip to main content

Demogrāfisko lietu padome izvirza prioritātes demogrāfiskās situācijas uzlabošanai

Ceturtdien, 11. augustā, Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadītajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē izvirzītas prioritātes, uzlabojot demogrāfisko situāciju valstī. Ģimenes valsts pabalstu saglabāšana un bērnudārzu pieejamība akcentēti kā būtiskākie jautājumi.

„Lai panāktu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, ir jāīsteno virkne aktivitāšu, taču būtiskākais ir katru bērnu nodrošināt ar vietu bērnudārzā, kā arī saglabāt ģimenes valsts pabalstu arī nākamajā gadā. Taču Labklājības ministrijai būs jāpiedāvā konkrēti risinājumi, kā diferencēt šī pabalsta saņemšanu atkarībā no ģimenes labklājības līmeņa. Turklāt, pieaicinot pašvaldību pārstāvjus, turpināsim diskusiju par to, no cik gadu vecuma bērnam obligāti jānodrošina bērnudārzs,” uzsvēra V. Dombrovskis. Ministru prezidents arī pauda atbalstu priekšlikumam jau ar nākošo gadu daudzbērnu ģimenēm nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

„Demogrāfijas situācijas uzlabošanai būtu jāstrādā kompleksi, gan stimulējot ģimenes dzīves un darba apvienošanu, tostarp, nodrošināt bērnudārzu bērniem jau no pusotra gada vecuma, gan saglabājot ģimenes valsts pabalstu. Taču pabalstiem jākļūst mērķētiem, lai tos saņemtu iedzīvotāji, kam šie pabalsti ir vitāli nepieciešami. Nākotnē būtu jāatgriežas pie vecāku pabalstiem, kas tiktu izmaksāti līdz brīdim, kad bērnam paliek 2 gadi, vienlaikus ļaujot vecākiem izvēlēties – saņemt lielāku pabalstu vienu gadu, vai šo summu sadalot uz diviem gadiem,” pauda Labklājības ministre Ilona Jurševska.

Arī Saeimas deputāte Ingrīda Circene pauda, ka ir būtiski nodrošināt pietiekamu vietu skaitu bērnudārzos, un akcentēja, ka ekonomiski aktīvajiem vecākiem būtu jāpiedāvā atvieglojumi samaksai par bērnudārzu, kā arī ieviešot citas izmaiņas nodokļu politikā par labu strādājošajiem vecākiem. Sēdē arī izskanējis viedoklis, ka, novirzot ģimenes valsts pabalstu brīvpusdienām, kancelejas preču iegādei un citiem atbalsta pasākumiem, bērns būtu tieša labuma guvējs.

Kā viens no būtiskajiem aspektiem demogrāfijas situācijas uzlabošanai minēts jautājums par neauglības ārstēšanas pasākumiem. Šo pasākumu atbalsta rezultātā Igaunijā dzimstība palielinājusies par 3 procentiem, minēja Ilmārs Mežs. Ministru prezidents uzsvēra, ka par finansējumu šai jomai varētu lemt jau nākamgad, diskutējot par 2012. gada budžeta grozījumiem.

Demogrāfisko lietu padomes mērķis ir veicināt vienotu valsts demogrāfiskās politikas izveidi un koordinēt tās īstenošanu visos valsts institūciju līmeņos. Padomē ir pārstāvētas gan valsts iestādes, gan arī nevalstiskās organizācijas un demogrāfijas jomas eksperti.

Padomes sastāvā ir ekonomikas, labklājības, finanšu, iekšlietu, izglītības, kultūras, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, Saeimas sociālo un cilvēktiesību komisiju pārstāvji, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta, Stratēģiskās analīzes komisijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un vairākām nevalstiskajām organizācijām – "Asociācija ģimene", Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, "Nākotnes fonds" un "Latvijas Bērnu forums".

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

 

Dalies ar ziņu