Skip to main content

Deputātu kandidāti uzsāk aktīvu priekšvēlēšanu kampaņu

Mēs, partijas Vienotība Garkalnes nodaļas deputātu kandidāti, esam uzsākuši aktīvu reklāmas kampaņu. Aizvadītajās brīvdienās izbraucām pie vēlētājiem Amatniekos, Sunīšos, Sužos, Priežlejās un Garkalnē. Tikāmies ar iedzīvotājiem, uzklausījām viņu sūdzības un priekšlikumus.

Jāatzīst, ka iedzīvotāji ļoti kritiski vērtē pašreizējās domes darbu un vadības komunikāciju ar iedzīvotājiem. Tātad mums ir iespēja un pienākums nākotnē mainīt iedzīvotāju viedokli par domes darbu.

Cilvēki bija atsaucīgi un labprāt iesaistījās sarunās. Sužos ziņa par mūsu ierašanos izplatījās ļoti ātri, iedzīvotāji operatīvi noorganizēja kopā sanākšanu. Kuplā pulkā notika konstruktīvas sarunas par šī ciema problēmām: slikto Pulkveža ielas stāvokli, applūšanas problēmām netīrīto un daudzviet aizbērto grāvju dēļ, u.c.

Kaut arī Vasarsvētku svētdienā svelme bija pamatīga, Garkalnes ciema iedzīvotāji aktīvi iesaistījās sarunās ar mums: izteica savus vērtējumus, ierosinājumus un pauda interesi līdzdarboties ciema dzīves uzlabošanā. Visvairāk sūdzību bija jāuzklausa par slikto ielu stāvokli, it īpaši Priežu un Saules ielās. Joprojām iedzīvotāji ir neapmierināt ar ielu apgaismojumu.
Lielas raizes Garkalnes iedzīvotājiem pēdējos gados sagādā tas, ka māju pagrabos krājas ūdens. Tas notiek ne tikai pavasarī, bet arī pašreiz. Problēma ir radusies nekopto meliorācijas sistēmu, bojāto ūdensnoteku un netīrīto grāvju dēļ. Dabā apsekojām vienu sistēmas posmu otrpus dzelzceļa  Kalnu un Meža ielā. Skaidrs, ka domei nekavējoties jārisina meliorācijas sistēmu sakārtošanas jautājumi.

Savukārt tie jaunie garkalnieši, kas jau uzbūvējuši mājas, iekopuši apkārtni un dzīvo otrpus Vidzemes šosejas, vēlētos, lai tiktu savesta kārtībā arī pārējā teritorija, neapbūvētie zemes gabali. Pašvaldībai būtu jāmudina zemes īpašnieki sakopt savu īpašumu, arī tad, ja pagaidām vēl tas netiek apdzīvots.

Patīkama bija viesošanās Haskiju parkā. Priecājāmies par uzņēmīgajiem cilvēkiem, mērķtiecīgajām idejām un nākotnes plāniem. Mēs savā darbā noteikti atbalstīsim uzņēmīgu un aktīvu novada cilvēku centienus.

21. maijā tikāmies ar Berģu skolas Vecāku padomes pārstāvjiem, kuri izteica savu neapmierinātību ar to, ka līdzšinējā domes vadība un atbildīgie darbinieki iepriekšējo četru gadu laikā tā arī nav spējuši rast risinājumu, lai pirmsskolas un skolas telpas tiktu pārbūvētas atbilstoši skolēnu skaitam un citām, piemēram, sanitāri higiēniskajām prasībām.
Biežā direktoru maiņa un vienlaicīgās politiskās kaislības ir ietekmējušas skolas izglītības kvalitāti. Vecāki kategoriski pieprasa nekavējoties risināt gan ar skolas ēku saistītās problēmas, gan uzlabot izglītības darbu.

Viena no mūsu saraksta deputātu kandidātēm Ilona Bergmane, būdama ilggadēja Rīgas Teikas skolas direktore, dalījās savā pieredzē par skolas darba organizēšanu, izglītības kvalitātes celšanu un saglabāšanu, analizējot faktorus, kas veicina skolēnu disciplīnu, u.c.

Sarunas notika draudzīgā gaisotnē, pēc kuras vecāki atzina, ka jūtas iedvesmoti un motivēti turpmākām aktivitātēm, kuru rezultātā tiks īstenota skolas izaugsme, ļoti cer uz jaunās domes patiesu ieinteresētību skolas jautājumu risināšanā.

Paldies, novadnieki, par atsaucību!

 

Dalies ar ziņu