Skip to main content

Diskutē ar donorvalstu pārstāvjiem par Norvēģijas finanšu atbalstu Latvijai

Trešdien, 10. novembrī, Finanšu ministrijā norisinājās Norvēģijas Ārlietu ministrijas un Finanšu ministrijas sarunas par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajām atbalsta jomām 2009.-2014. gada periodam.

Sarunu galvenais mērķis bija saskaņot Latvijas izvirzīto prioritāšu atbilstību donorvalstu izvirzītajiem nosacījumiem, kā arī saskaņot prioritāšu ietvaros iecerētos pasākumus un atvēlēto finansējumu, lai tuvākajā laikā varētu noslēgt saprašanās memorandus par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā.

Kopumā Latvijai 2009.-2014. gada periodā būs pieejami 51,27 miljoni latu, tai skaitā no EEZ finanšu instrumenta 24,29 miljoni latu, no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta – 26,98 miljoni latu. Finansējuma apmērs būs par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (2004.-2009. gadā).

Latvija, kā jau iepriekš ziņots, minēto finanšu instrumentu ietvaros ir izvirzījusi šādas prioritātes:
* klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija;
* NVO fonds pilsoniskās sabiedrības attīstībai, ietverot cilvēkdrošību, ilgtermiņa atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, dzimumu līdztiesības principa ievērošanu;
* kultūras mantojuma aizsardzība;
* atbalsts zaļākai rūpniecībai – Viedo tehnoloģiju fonds;
* bilaterālā pētniecības programma, tai skaitā stipendijas (ietverot stipendijas bakalaura programmu studentiem ar augstiem akadēmiskajiem sasniegumiem);
* tieslietas un iekšlietas, ietverot ieslodzījuma vietu un īslaicīgas aizturēšanas vietu uzlabošanu;
* cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana.

Tikšanās laikā tika panākts konceptuāls atbalsts visām Latvijas izvirzītajām prioritātēm, taču sarunas vēl tiks turpinātas nākamā gada janvārī, lai precizētu prioritāšu saturu, kā arī apspriestu donorvalstu ierosinātu papildu atbalstu kapacitātes celšanai pašvaldībām un reģionālā līmenī.

Finanšu ministrija cer panākt vienošanos ar donorvalstīm un noslēgt saprašanās memorandus 2011. gada pirmajā ceturksnī.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu