Skip to main content

Diskutēs par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm

Demogrāfisko lietu padomes sēdē trešdien, 6. jūnijā, apspriedīs iespēju ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm, kā arī uzklausīs iespējamos risinājumus mācību materiālu nodrošinājuma uzlabošanai izglītības iestādēs.

Finanšu ministrijas (FM) Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne informēs par iespēju ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm, lai sniegtu tām valsts atbalstu. Šādu priekšlikumu izvirzīja 2011. gada 14. decembra Demogrāfisko lietu padomes sēdē. FM izstrādātais likumprojekts paredz nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tam piekrītošo zemi ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu Atlaidi plānots piemērot, ja vecāki kopā ar bērniem dzīvo šajā īpašumā un ir tajā deklarējuši dzīvesvietu.

Padomē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis ziņos par risinājumiem izglītības iestāžu nodrošināšanai ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Lai uzlabotu nodrošinājumu ar grāmatām un citiem materiāliem, plānota valsts galvota finansējuma jeb kuponu sistēmas ieviešana. Katra izglītojamā kuponā paredzēs Ministru kabineta noteikumos noteikto finansējumu Ls 7 apmērā vienam skolēnam mācību materiālu iegādei, pamazām to palielinot līdz Ls 14. Vienlaikus plānots pārskatīt darba burtnīcu apstiprināšanas kritērijus, veicināt elektronisko mācību līdzekļu ieviešanu, kā arī sekmēt drukāto mācību līdzekļu digitalizāciju un publicēšanu internetā.

Savukārt Labklājības ministrijas (LM) Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa iepazīstinās ar LM izstrādātajā Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017. gadam īstenošanai 2012. – 2014. gadam ietvertajiem pasākumiem. Bet Saeimas deputāts Imants Parādnieks informēs par Dzimstības veicināšanas fonda izveides ieceri.

Demogrāfisko lietu padomes mērķis ir veicināt vienotas valsts demogrāfiskās politikas izveidi un īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Būtiskākie lēmumi, par ko vienojusies padome iepriekšējā sēdē, ir principa nauda seko bērnam" iedzīvināšana bērnudārzu pieejamības uzlabošanai pašvaldībās, kā arī sociālo iemaksu pensijas kapitālā dubultošana vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam.

Padomes sastāvā ir ekonomikas, labklājības, finanšu, iekšlietu, izglītības un zinātnes, kultūras, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks, Saeimas Sociālo un darba lietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu un Demogrāfijas lietu apakškomisijas pārstāvji, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta, Stratēģiskās attīstības komisijas, LPS, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un vairākām nevalstiskajām organizācijām: "Asociācija ģimene", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, "Nākotnes fonds" un "Latvijas Bērnu forums".

Demogrāfisko lietu padomes sanāksme notiks 6. jūnijā plkst. 10:00 Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā). Sēdi vadīs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Mediju iespējas:
pirms padomes sēdes TV un foto iespēja, pēc sēdes – preses brīfings ar Labklājības, Finanšu un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju piedalīšanos (notiks pie Ministru prezidentu zāles).

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu