Skip to main content

Dombrovskis Eiropadomē uzsver Austrumu partnerības nozīmi ES ārējās attiecībās

 

Ceturtdien, 16. septembrī, Briselē notika Eiropadomes sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un ārlietu ministrs Aivis Ronis. Eiropadomes darba kārtībā bija divi galvenie jautājumi – ES attiecības ar stratēģiskajiem partneriem un ES ekonomiskās politikas pārvaldība.

Septembra Eiropadomes ietvaros notika plašas diskusijas par to, kā Eiropas Savienībai kļūt par spējīgāku, saskanīgāku un stratēģiskāku pasaules mēroga spēlētāju. Valstu un valdību vadītāji diskutēja par ES globālās lomas stiprināšanu, tai skaitā par turpmākajām attiecībām ar ES stratēģiskajiem partneriem – Ķīnu, Indiju un Brazīliju. Latvijas Ministru prezidents aicināja ievērot līdzsvaru starp politisko, ekonomisko un drošības dimensiju, veidojot attiecības ar stratēģiskajiem partneriem, kā arī uzsvēra ES kaimiņu politikas un īpaši Austrumu partnerības būtisko nozīmi ES ārējās attiecībās.

Tāpat 16. septembra Eiropadomē notika diskusija par ekonomiskās politikas pārvaldību, balstoties uz Eiropadomes prezidenta Hermaņa van Rompeja ziņojumu. Iniciatīvas mērķis ir stiprināt Stabilitātes un izaugsmes pakta funkcionēšanu un paplašināt makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzību. Lai nodrošinātu ciešāku fiskālās politikas koordināciju, tiek izskatīti vairāki priekšlikumi. Tā piemēram, noteikt stingrāku sankciju mehānismu tām dalībvalstīm, kas neievēro Stabilitātes un izaugsmes pakta prasības. V.Dombrovskis diskusijas ietvaros uzsvēra, ka Eiropas Savienības budžeta izmantošana sankciju mehānisma ietvaros ir iespējama tikai tad, ja tajā ietverti visa veida budžeta izdevumi. Ministru prezidents aicināja izstrādāt skaidrus un saprotamus principus un kritērijus sankciju mehānisma piemērošanai.

Tā kā plūdi šā gada jūlijā Pakistānā bijuši vieni no postošākajiem valsts vēsturē, skāruši vairāk kā 18 miljonus valsts iedzīvotāju un nodarījuši ievērojamus postījumus valsts infrastruktūrai, netieši pasliktinot drošības un humanitāro situāciju valsti, ārlietu ministru darba pusdienās tika diskutēts par ES iesaisti.

Eiropadomes ietvaros ārkārtas Ārlietu padomes sēdē tika apstiprināts ES un Dienvidkorejas Brīvās tirdzniecības līgums.

Vizītes Briselē ietvaros Ministru prezidents sniedza interviju arī CNBC televīzijai.

Informāciju sagatavoja:
Evelīna Melbārzde
LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES
Preses sekretāre
Tālr: +32 (0) 22383220
Epasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu