Skip to main content

Dombrovskis iepazīsies ar eiro ieviešanas aktualitātēm uzņēmējdarbības sektorā

Otrdien, 28. maijā, notiks kārtējā Eiro ieviešanas koordinācijas padomes (EIKP) sēde. Tās laikā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem pārrunās gatavošanās norisi pārejai uz eiro uzņēmējdarbības sektorā. Tāpat Ministru prezidents uzklausīs Ekonomikas ministrijas un komunikāciju aģentūras „PR Stils” pārstāvjus par akcijas „Godīgs eiro ieviesējs” un cenu monitoringa turpmāk plānotajām aktivitātēm.

Aprīļa beigās finanšu ministrs Andris Vilks svinīgi nodeva lietošanā eiro ieviešanas vadlīnijas uzņēmējiem, pašvaldībām un NVO. Un šobrīd sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Latvijas Banku, LDDK, LTRK, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas un Europe Direct informācijas centriem visā Latvijā tiek organizēti gan profesionālie semināri par vadlīnijām, gan iedzīvotāju tikšanās ar eiro ekspertiem. Semināri un diskusijas visā valstī ļauj saņemt augstas kvalitātes profesionāļu konsultācijas bez maksas par dažādiem eiro ieviešanas aspektiem, kas maksimāli samazina ar eiro ieviešanu saistītās izmaksas. Līdztekus aktīvai semināru programmai jūnijā sāksies arī uzņēmēju brīvprātīgās iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” memoranda izstrāde, kā arī turpināsies cenu novērošana un monitorings.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš savu biedru vārdā informēs V. Dombrovski par to, ka atbalsta valsts stratēģisko mērķi pievienoties eiro zonai jau 2014. gadā, kā arī sniegs novērtējumu par patlaban īstenotajām aktivitātēm.

Savukārt LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone vērsīs valdības vadītāja uzmanību nepieciešamībai sniegt uzņēmējiem un iedzīvotājiem vispusīgu un izsvērtu informāciju par eiro ieviešanu, kā arī informēs par uzņēmēju vajadzībām saistībā ar pāreju uz jauno valūtu.

Mediju iespējas:
Padome plānota no plkst. 11.00 – 12.00, Ministru prezidentu zālē. TV/foto iespēja padomes sēdes sākumā. Pēc padomes sēdes amatpersonu atbildes uz mediju jautājumiem.

Uzziņai
Eiro ieviešanas koordinācijas padome tika nodibināta šā gada sākumā, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām un problēmjautājumu risināšanu, kā arī veicinātu dialogu ar sabiedrību, lai eiro ieviešana Latvijā noritētu veiksmīgi. Padomi vada premjers Valdis Dombrovskis, un tajā darbojas vairāki ministri, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane un citi augstākā līmeņa vadības pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Margrieta Ulmane
Valsts kancelejas Eiro komunikācijas projekta vadītāja
Tālr.: 67 082 912, 29 188 230
[email protected]

Dalies ar ziņu