Skip to main content

Dombrovskis un EP prezidents sadarbosies ES budžeta izstrādē

Šodien, 31. janvārī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar jaunievēlēto Eiropas Parlamenta prezidentu Martinu Šulcu un vienojās par ciešu sadarbību Eiropas Savienības nākamās finanšu perspektīvas no 2014. – 2020. gadam izstrādē, lai to veidotu balstoties uz sabalansētības un taisnīguma principiem.

V. Dombrovskis uzsvēra, ka Latvijai ir būtiski, lai arī nākamajā finanšu perspektīvā saglabātos pietiekams atbalsts kohēzijas politikai, kas vērsta uz reģionālo atšķirību samazināšanu Eiropā. „Pašreizējais Eiropas Komisijas priekšlikums ierobežot dalībvalstīm pieejamos kohēzijas līdzekļus ir pretrunā ar šo kohēzijas politikas mērķi,” norādīja premjers.

Tāpat Ministru prezidents uzsvēra, ka gan Latvijai, gan pārējām Baltijas valstīm ļoti būtiski ir, lai no 2014. gada tiktu nodrošināta taisnīgāka pieeja lauksaimniecības tiešmaksājumu sadalē, jo pašlaik Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemnieki saņem viszemākos tiešmaksājumus.

„Kohēzijas politika ir veiksmīgākais ES integrācijas instruments un nav pieļaujama tā iznīcināšana. Tādēļ uzskatu Latviju un pārējās Baltijas valstis par EP partneriem, lai ES budžetu 2014. – 2020. gadam veidotu sabalansētu un taisnīgu, un aicinu Latvijas valdību uz ciešu sadarbību šajos jautājumos,” sacīja EP prezidents.

M. Šulcs arī atzinīgi novērtēja Latvijas valsts paveikto krīzes pārvarēšanā pēdējo trīs gadu laikā, kā arī V. Dombrovska personīgo ieguldījumu šajā procesā. „Latvija un pārējās Baltijas valstis ir piemērs visai Eiropai un es apbrīnoju jūsu tautu disciplīnu un mērķtiecību, pārvarot smagās finanšu krīzes sekas,” sacīja EP prezidents.

V. Dombrovskis norādīja, ka 2009. gada martā, uzņemoties Latvijas Ministru prezidenta pienākumus, pastāvēja nopietnas bažas par valsts maksātspēju. Veicot mērķtiecīgus pasākumus krīzes pārvarēšanai, valdība īstenoja izdevumu samazināšanu par 17,5% no IKP, vienlaicīgi ieviešot sociālās drošības tīklu, kura mērķis ir palīdzēt tiem iedzīvotājiem, kurus krīze skārusi vissmagāk.

„Caur smagu darbu un grūtiem lēmumiem Latvija ir atjaunojusi savu finansiālo stabilitāti. Tāpēc atbalstām stingrāku fiskālo disciplīnu Eiropā, un Latvija atzinīgi vērtē šajā Eiropadomes samitā panākto 25 valstu vienošanos. 2014. gadā, kad Latvija plāno ieviest eiro, vēlamies pievienoties stabilai un spēcīgai valūtai,” uzsvēra Latvijas premjers.

Tāpat amatpersonas pārrunāja aktualitātes Latvijas un Eiropas Savienības attiecībās ar Krieviju, Baltijas valstu iniciatīvas enerģētikas jautājumos un citas tēmas.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu