Skip to main content

Dombrovskis un Ilvess vienojas par prioritātēm ES budžetā

Šodien, 11. oktobrī Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Igaunijas prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu, lai pārrunātu svarīgākās abu valstu sadarbības aktualitātes, tostarp situāciju eirozonā, pārrobežu satiksmes tīklu projektu īstenošanu, kā arī vienojās par kopīgām Latvijas un Igaunijas prioritātēm nākamā Eiropas Savienības (ES) budžeta no 2014.-2020. gadam kontekstā.

Gan Latvija, gan Igaunija ir ieinteresētas panākt straujāku lauksaimnieku saņemto tiešmaksājumu izlīdzināšanu, lai novērstu pašreizējo situāciju, kad abu valstu saņemto tiešmaksājumu apjoms ir starp zemākajiem ES. Šo situāciju abi līderi vērtēja kā netaisnīgu, tāpat kā Eiropas Komisijas piedāvājumu nākamajā daudzgadu budžetā noteikt kohēzijas finansējuma griestus, kas būtiski samazinātu Baltijas valstīm pieejamā kohēzijas finansējuma apjomus. V.Dombrovskis un T.H.Ilvess bija vienisprātis, ka šāds nosacījums ir pretrunā ar kohēzijas politikas mērķi – veicināt nabadzīgāko reģionu attīstību, lai samazinātu atšķirības. Tāpat amatpersonas vienojās, ka Baltijas valstīm savas intereses jāaizstāv kopīgi, sadarbojoties arī ar citām līdzīgi domājošām dalībvalstīm.

Igaunijas prezidents uzsvēra, ka Igaunija par nozīmīgiem uzskata pārrobežu savienojumu projektu īstenošanu, it īpaši Rail Baltica projektu. Transporta savienojumu attīstīšanu ar Eiropu Igaunija uzskata par svarīgu stratēģisko prioritāti, apliecināja T. H. Ilvess. Igaunijas prezidents uzsvēra nepieciešamību izlēmīgi virzīties uz priekšu ar šo projektu īstenošanu, izmantojot pašreizējos apstākļus, kad tiem ir piešķirta prioritāte ES līmenī. V.Dombrovskis apliecināja interesi turpināt Latvijas līdzdalību šajos projektos, norādot uz nepieciešamību apzināt visus to finansēšanai pieejamos avotus, tostarp no ES fondiem.

T. H. Ilvess uzsvēra, ka, neskatoties uz atsevišķiem pašreizējiem sarežģījumiem eirozonas valstīs, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ilgtermiņā ir izdevīgāk būt eirozonā, nekā ārpus tās, tādēļ Igaunija atbalsta Latvijas ceļu uz Eiropas vienotās valūtas ieviešanu. V.Dombrovskis apstiprināja, ka, sastādot 2012. gada budžetu, Latvija ievēros Māstrihtas kritērijus, lai varētu ieviest eiro 2014. gada 1. janvārī.

Tāpat Igaunijas prezidents un Latvijas Ministru prezidents pārrunāja abu valstu iekšpolitikas aktualitātes. T.H.Ilvess apsveica V.Dombrovski ar progresu koalīcijas modeļa veidošanā, kā arī izteica cerību turpināt ciešo sadarbību. Savukārt V.Dombrovskis apsveica T.H.Ilvesu ar pārvēlēšanu Igaunijas prezidenta amatā uz otro termiņu, kā arī augstu novērtēja to, ka prezidents izvēlējies tieši Latviju kā galamērķi savai pirmajai ārvalstu vizītei.

Latvijas un Igaunijas tirdzniecības un investīciju rādītāji:

Latvijas eksports uz Igauniju 2011. gadā turpina pieaugt. Eksporta pieaugums salīdzinājumā ar 2010. gada otro ceturksni ir 43%. Arī importa rādītāji no Igaunijas ir ar pozitīvu tendenci. Importa pieaugums salīdzinājumā ar 2010. gada otro ceturksni ir 20%. 2011. gada pirmajā pusgadā Igaunija bija Latvijas otrais lielākais preču eksporta un piektais lielākais preču importa partneris pēc Lietuvas, Vācijas, Krievijas un Polijas.

Savukārt pēc investīciju apjoma Igaunija ir otrā lielākā investorvalsts Latvijā. Saskaņā ar Latvijas bankas informāciju, 2011. gada 2. ceturksnī Igaunijas tiešās investīcijas Latvijā sastādīja 893,8 milj. latu. Latvijas tiešās investīcijas Igaunijā 2011. gada 2. ceturksnī ir 45,4 milj. latu, tādējādi ierindojoties 3. vietā.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865/+371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu