Skip to main content

Dombrovskis uzsver industriālo zonu attīstības nozīmi Latgalē

Ceturtdien, 12. aprīlī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Daugavpilī iepazinās ar industriālajā zonā strādājošajiem uzņēmumiem, kā arī ar Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem diskutēja par iespējām piesaistīt investīcijas industriālās zonas potenciāla apgūšanai, ražošanas un eksporta attīstībai.

„Būtiski attīstīt ražošanu bijušajās industriālajās teritorijās. Šobrīd to veiksmīgi dara tādi uzņēmumi kā BMI Industrial un East Metal, kuri izveidojuši veiksmīgus uzņēmumu lielo uzņēmumu vēsturiskajās rūpniecības teritorijās. Daugavpilij kā otram lielākam rūpniecības centram jāsniedz atbalsts industriālās ražošanas dinamiskai attīstībai, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu industriālo teritoriju un ēku sakārtošanai,” tikšanās laikā ar uzņēmumu pārstāvjiem uzsvēra V. Dombrovskis. Minētie uzņēmumi darbojas metālapstrādes jomā, un saražoto produkciju eksportē, nodrošina vairākus simtus darbavietas augsti kvalificētiem speciālistiem.

Premjers iepazinās ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” ieceri Daugavpilī būvēt ritošā sastāva – ratiņu un vagonu ražotni. Uzņēmuma SIA „RVU Baltija” galvenais mērķis būs vagonbūves atjaunošana Latvijā un jaunu darba vietu radīšana Latgales reģionā. Kā informēja Latvijas Dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Uģis Magone: „Pašreiz ir noslēgts zemes nomas līgums uz 7 gadiem par ražotnes izveidi Varšavas ielā 47, Daugavpilī, kā arī iesniegts pieteikums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) par līdzfinansējuma saņemšanu darba galdu un ražošanas iekārtu iegādei par kopējo summu 4 mlj. Ls. Ražošanu paredzēts uzsākt 2014. gadā, radot 100 jaunas darba vietas.”

Tiekoties ar Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem, kā viena no svarīgākajām tēmām bija priekšlikumi, lai risinātu industriālo parku problēmas un veidotu sadarbību šo teritoriju sakārtošanai. Šiem mērķiem, kā arī uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai un ražošanas iekārtu iegādei pieejams ES struktūrfondu atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei un rekonstrukcijai. Tāpat tika pārrunātas arī citas pašvaldību aktualitātes, t.sk., Daugavpils cietokšņa attīstība un pašvaldības lidostas projekts.

Zināms, ka ar Ministru prezidenta rīkojumu tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja Latgales attīstības plānu, lai risinātu ilglaicīgo negatīvo ekonomisko, sociālo un demogrāfisko tendenču kopumu Latgales reģionā, nodrošinot ekonomikas attīstību un investīciju piesaisti. Attīstības plāna projekts paredz ES fondu finansējuma palielināšanu gan uzņēmējdarbības, gan infrastruktūras programmās, plānojot atbalstu uzņēmējdarbības un industriālās infrastruktūras veicināšanai, reģionālo ceļu labošanā, mājokļu siltināšanā, siltuma apgādes sistēmu uzlabošanā, u.c.

Foto no vizītes

Papildu informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

Dalies ar ziņu