Skip to main content

Kalniete Kopenhāgenā uzstāj uz taisnīgu ES lauksaimniecības politikas reformu

Šodien Kopenhāgenā Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) tiksies ar Dānijas parlamenta deputātiem un Pārtikas, lauksamniecības un zivsaimniecības ministrijas vadību.

Līdz ar jaunā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta apstiprināšanu notiek arī Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma. Kalniete ES prezidējošās valsts Dānijas politiķiem skaidros Baltijas valstu īpašo situāciju un aicinās KLP reformas pamatā likt objektīvus kritērijus, lai nodrošinātu godīgu konkurenci visu Eiropas lauksaimnieku starpā.

Kalniete: "Dānija kā ES prezidējošā valsts spēlē svarīgu lomu sarunās starp ES dalībvalstīm un institūcijām par lauksaimniecības politikas nākotni. Mums ir jāizmanto ikviena iespēja pārliecināt lēmumu pieņēmējus par to, ka Baltijas valstu
zemnieku diskriminācijai Eiropā ir jāpieliek punkts."

Kalniete ES jaunās politikas un budžeta apspriešanas laikā plāno tikties ar visu ES prezidējošo valstu un ES budžeta donorvalstu politiķiem, lai pārliecinātu tos par taisnīgāku lauksaimnieku atbalsta sistēmu jaunajā Eiropas budžeta periodā.

Deputāte uzskata, ka KLP reforma dod iespēju novērst tos trūkumus, kas gadu desmitos ir pārvērtuši to par neefektīvu, politiski motivētu subsīdiju avotu.

"KLP ir kā sastiķēts lupatu deķis, kuram tiek "piešūta" katra jauna dalībvalsts. Šī metode rada nevienlīdzību starp dalībvalstu lauksaimniekiem un vājina ES globālo konkurētspēju," uzskata EP deputāte.

Līdz šim Dānija ir aicinājusi daudz drosmīgāk pievērsties KLP reformai un padarīt Eiropas lauksaimniecību videi draudzīgāku. Kalniete uzskata, ka Dānijā Latvija var rast daudz sabiedroto, jo abām Eiropas ziemeļu valstīm ir svarīgi brīvas konkurences principi ES vienotajā tirgū.

Kalniete Eiropas Parlamentā strādā Lauksaimniecības un lauku attīstības un Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komitejās.

Informāciju sagatavoja:
Martiņš Spravņiks
Parlamentārais asistents
[email protected]
Tālr.: +32476881928

 

Dalies ar ziņu