Skip to main content

Druviete aicina IZM nekavējoties risināt studiju virzienu akreditācijas problēmas

Lai netiktu apdraudētas studējošo tiesības saņemt valsts atzītus diplomus, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete komisijas 12. februāra sēdē aicināja Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) steidzami izvērtēt studiju virzienu akreditācijas procesa virzību.

„Vēl tikai pavisam īsu brīdi Latvijas augstskolām ir tiesības īstenot akreditētas studiju programmas un izsniegt valsts atzītus diplomus humanitārajās zinātnēs, mākslā, sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, komerczinātnēs un tiesībās. Termiņš, līdz kuram valstij šīs programmas būs jāakreditē, beidzas šī gada 28. februārī,”
informē komisijas priekšsēdētāja.

I. Druviete norāda, ka 2011. gadā tika būtiski pilnveidots Augstskolu likums, aizstājot sadrumstaloto programmu akreditāciju ar studiju virzienu akreditāciju. Likuma pārejas noteikumu 31.punkts paredz, ka grozījumi stājas spēkā pakāpeniski, piemēram, attiecībā uz minētajām programmu tematiskajām grupām – 2012. gada 1. septembrī. Sešu mēnešu laikā Ministru kabineta (MK) noteiktai institūcijai jāpieņem lēmums par studiju virziena akreditāciju vai akreditācijas atteikumu.

Attiecībā uz pedagogu izglītības, mākslas, mūzikas vēstures, filoloģijas, filozofijas, tiesību, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, kā arī daudzām citām sociālām un humanitārām programmām lēmuma pieņemšanas termiņš ir 2013. gada 28. februāris.

Komisijas vadītāja norāda, ka valdība likumā noteiktajā termiņā nav pieņēmusi nepieciešamos grozījumus MK noteikumos, lai uzsāktu virzienu akreditāciju. 2012. gada 25. septembra MK noteikumi Nr. 668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” paredz nodot valsts funkcijas ― akreditācijas ― pārvaldes uzdevumu ― pirmsakreditācijas novērtēšanu ― privātpersonai ar deleģēšanas līgumu.

IZM tikai šī gada 5. februārī ir izvēlējusies ārvalsts privātpersonu, kurai pēc publiski pieejamas informācijas uzdos Latvijā veidot institūciju, ar kuru slēgs deleģēšanas līgumu par pirmsakreditācijas novērtēšanu. Publiski pieejamajā informācija liecina, ka izvēlētajai ārvalsts aģentūrai nav pieredzes sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, humanitāro zinātņu un mākslu pirmsakreditācijas novērtēšanā un akreditācijā, konstatē I. Druviete.

Komisijas vadītāja skaidro, ka saskaņā ar valdības noteikto kārtību izglītības un zinātnes ministrs studiju akreditācijas komisijas personālsastāvu apstiprina no Latvijas institūciju vidus. Atbilstoši šiem noteikumiem pilnvarotajai personai, ar kuru slēdz līgumu, jāveic darbības pirms akreditācijas lēmuma pieņemšanas.

Apzinoties, ka līdz likumā noteiktā akreditācijas termiņa beigām ir palikušas tikai dažas darba dienas, I. Druviete norāda, ka līdz ar to akreditācija likumā noteiktajā kārtībā praktiski nav iespējama. Tādēļ Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija aicina IZM steidzami izvērtēt Augstskolu likuma pārejas noteikumu 32. punkta grozīšanas nepieciešamību.

Komisija darīs visu iespējamo, lai grozījumus steidzamības kārtā Saeima varētu pieņemt 21. februārī, apliecina I. Druviete, vienlaikus aicinot IZM turpmāk šādas situācijas nepieļaut.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

 

Dalies ar ziņu