Skip to main content

Druviete: Latvijas zinātnes konkurētspējas veicināšana ir IZM un nozares kopīgs uzdevums

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete aicina Latvijas zinātniekus turpināt konstruktīvu dialogu par aizsāktajām pārmaiņām zinātnes nozarē, kas paredz pilnveidot zinātnisko institūciju struktūru, bāzes finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī atbalstu stratēģiski nozīmīgiem pētījumu virzieniem.

Ministre norāda, ka, pateicoties proaktīvam Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadības un atbildīgo ierēdņu darbam, kā arī regulārām diskusijām ar nozari, ir izdevies sagatavot konceptuālus dokumentus, kas nodrošinās Latvijas zinātnes attīstību, pieņemot caurspīdīgu taisnīgu finansējuma sadales modeli, stiprinot atbalstu izcilībai, veicinot zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības sasaisti.

„Kaut arī jauna iniciatīva uzreiz var negūt vienprātīgu atbalstu, augsti vērtējam tos nozares līderus, kas gan darba grupās, gan publiski jau pauduši atbalstu uzsāktajām pārmaiņām. Darbs pie zinātnes nozares sakārtošanas vēl turpināsies ciešā sadarbībā ar zinātnisko institūciju pārstāvjiem,” norāda izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Ministre augstu vērtē Rektoru padomes priekšsēdētāja A.Barševska un Rīgas Stradiņa universitātes rektora J.Gardovska pausto atbalstu IZM, norādot, ka par ministrijas izlēmību un valstisku rīcību liecina gan bāzes finansējuma sadale pēc jauniem kritērijiem, gan atbalsts valstij nepieciešamu stratēģisku pētījumu veikšanai, virzot apstiprināšanai Ministru kabinetā Valsts pētījumu programmas. Otrdien Ministru kabinetā vienbalsīgi tika pieņemts koleģiāls lēmums novirzīt papildu līdzekļus vēl četrām valsts nozīmes pētījumu programmām, tostarp programmai “Letonika”.

IZM līdz šā gada 1.novembrim izstrādās grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavos grozījumus Zinātniskās darbības likumā, paredzot no 2015.gada 10% no zinātnei piešķirtā bāzes finansējuma kā papildus finansējumu piešķirt tām zinātniskajām institūcijām, kas starptautiskajā izvērtējumā saņēmušas novērtējumu “4” un “5”. Ministrija 2015.gadā sagatavos arī nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot no 2016.gada noteikt minimālo zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaitu, kāds nepieciešams, lai saņemtu bāzes finansējumu.

Zinātniskās darbības bāzes finansējums šogad ir 14,07 miljoni eiro, kas ir par 22% vairāk nekā pērn. Šogad finansējums otrajam pusgadam tika aprēķināts pēc jaunas kārtības, kas, pēc zinātnisko institūciju pārstāvju domām, ir caurspīdīgāka un vienkāršāka tās metodikā. Jauno politikas iniciatīvu ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija 2015. gadā lūgusi zinātnei un pētniecībai piešķirt vairāk nekā 10 miljonus eiro.

Papildus informācija:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr.: 67047893, 26689592
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu