Skip to main content

ECOFIN diskutē par Vienotā noregulējuma mehānisma izveidi

Piektdien, 15. novembrī, finanšu ministrs Andris Vilks un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē Briselē. Tajā plānota ministru diskusija ar mērķi apstiprināt padomes vispārējo pieeju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Vienotā noregulējuma mehānisma izveidi, kā arī citi jautājumi.

„Latvija augsti novērtē Lietuvas Prezidentūras paveikto regulas priekšlikuma apspriešanā un kompromisa meklējumos, lai tuvinātu dalībvalstu daudzveidīgās intereses un panāktu padomes vienotās pieejas apstiprināšanu. Atbalstāms ir regulas priekšlikumā noteiktais, ar kuru tiek veidots kopējs, nevis katrā valstī atsevišķs noregulējuma fonds. Lai pēc iespējas mazinātu vajadzību pēc valsts atbalsta nepieciešamības un ietekmi uz valstu nacionālajiem budžetiem, piekrītu ierosinājumam paātrināti ieviest saistību norakstīšanas instrumentu, sākot ar 2015. gada 1. janvāri,” uzskata finanšu ministrs Andris Vilks.

Regulas priekšlikuma galvenie mērķi ir stiprināt banku pakalpojumu iekšējo tirgu, vienlaikus saglabājot vienādus nosacījumus visiem, kā arī saglabāt finanšu stabilitāti un uzticību bankām, nodrošināt būtisko finanšu pakalpojumu nepārtrauktību un novērst problēmu izplatīšanos. Vienlaikus priekšlikums samazinās zaudējumus sabiedrībai kopumā un jo īpaši nodokļu maksātājiem, aizsargās noguldītājus un samazinās bezrūpīgas rīcības risku.

ECOFIN padomes sanāksmē paredzēta arī viedokļu apmaiņa par Banku savienības aspektiem, Eiropas Savienības ieguldījumu attiecībā uz starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, par standarta Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju un citiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu