Skip to main content

EIB piešķir Latvijai atbalstu 200 miljonu eiro apmērā stratēģiskām investīcijām

FOTO no tikšanās

Eiropas Investīciju banka (EIB) un Finanšu ministrija ir vienojušās par jaunu aizdevumu Latvijai 200 miljonu eiro apmērā, lai atbalstītu investīcijas enerģētikā, ilgtspējīgā transporta infrastruktūrā, kā arī citās jomās, un pirmo reizi arī lauku attīstībā. Aizdevuma līgums, ko šodien, 17.martā, parakstīja EIB priekšsēdētāja vietnieks Pims van Balekoms (Pim van Ballekom) un finanšu ministrs Jānis Reirs, palīdzēs Latvijai veiksmīgi apgūt ES fondus 2014.–2020. gadā.

Pims van Balekoms, EIB priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir atbildīgs par aizdevumu Latvijai, sacīja: “Atbalstot svarīgas investīcijas, EIB pastiprina savus centienus uzlabot Latvijas ekonomikas konkurētspēju un veicināt Latvijai piešķirto ES fondu līdzekļu efektīvu izlietojumu. Ilgtspējīga ekonomikas izaugsme un labāka dzīves kvalitāte Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi jautājumi, tāpēc mēs uzturam teicamu sadarbību ar Latvijas iestādēm un apvienojam spēkus ar Eiropas Komisiju, lai atbalstītu lielu skaitu projektu, kas dod ieguldījumu šajās jomās.”

Jānis Reirs, finanšu ministrs, piebilda: “EIB atbalsts ieguldījumiem tādās Latvijas tautsaimniecībai būtiskās jomās kā enerģētika un transporta infrastruktūra ir nozīmīgs papildinājums ES fondu līdzekļiem jaunajā plānošanas periodā. Aizdevums ir EIB un Latvijas stabilas sadarbības turpinājums. Jau kopš 1997. gada Latvija ir veiksmīgi sadarbojusies ar EIB vairākos mūsu valstij svarīgos projektos. Tas noteikti ir būtisks atbalsts Latvijas ekonomikas izaugsmei, kas ļāvis mums kļūt konkurētspējīgākiem. Šī sadarbība mums būs ļoti nozīmīga arī turpmāk.”

Aizdevums 200 miljonu eiro apmērā būs pieejams tādiem projektiem, kas īstenoti Latvijas darbības programmās “Izaugsme un nodarbinātība” un “Lauku attīstība” 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā. Bankas aizdevums ļaus piesaistīt finanšu resursus valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai ES fondu projektiem. Ar aizdevumu galvenokārt atbalstīs projektus zinātnē, izglītībā un IKT nozarē. No šī aizdevuma finansēs arī Latvijas MVU projektus, projektus klimata pārmaiņu mazināšanai un nodarbinātības programmas. EIB arī veicinās Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju un Rīgas tramvaju infrastruktūras modernizēšanu.

Savukārt galvenie Lauku attīstības plāna mērķi ir investīcijas, kas tiks virzītas tā, lai palielinātu ekonomiski aktīvo un uz tirgu orientēto saimniecību skaitu, atbalstu novirzot lauku saimniecību konkurētspējas palielināšanai, kā arī veicinot sadarbību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Šīs investīcijas veicinās Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos, uzlabojot vides kvalitāti un veicinot ilgtspējīgu transporta infrastruktūru, kas savukārt palīdzēs radīt apstākļus gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai.

Eiropas Savienības Banka līdzīgu aizdevumu Latvijai piešķīra arī 2007.–2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu īstenošanai. Lai saņemtu finansējuma piešķīrumu piemērotam projektam, valdībai ir jānodrošina līdzfinansējums. Līdzfinansējumu lielākoties tiek piešķirts no budžeta līdzekļiem un EIB aizdevums ir kā viens no finanšu resursu avotiem šiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka Latvija izmanto pēc iespējas lielāku daļu pieejamā ES finansējuma.

Vispārīga informācija:
Eiropas Investīciju banka ir Eiropas Savienības ilgtermiņa aizdevumu iestāde, kas pieder dalībvalstīm. Tā piešķir ilgtermiņa finansējumu pamatotām investīcijām, lai veicinātu ES politikas mērķu sasniegšanu. EIB 2014. gadā piešķīra aizdevumus Latvijai par kopējo summu 180 miljoni eiro, kurus galvenokārt saņēma MVU un enerģētikas nozare.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu