Skip to main content

Eiropas Komisijas pārstāvji projektu „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” vērtē kā labās prakses piemēru

Otrdien, 23. novembrī, Rīgā Eiropas Komisijas pārstāvji izteica atzinību par projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” ieviešanas progresu. Eiropas Komisija projektu nodēvēja par īpašu un nozīmīgu, kura rezultātus varēs pasniegt kā labo praksi strukturālo reformu ieviešanai citās valstīs.

Eiropas komisijas pārstāvji piedalījās 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda apakškomitejas sēdē, kurā Valsts kancelejas speciālisti sniedza informāciju par Valsts kancelejas īstenotā projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” – uzsāktajām projekta aktivitātēm un finanšu apguves apjomu, ar projekta ieviešanu saistītajiem riskiem un to novēršanas pasākumiem.

Valsts kancelejas pārstāvji informēja, ka uzsākta divu aktivitāšu īstenošana funkciju deleģēšanas procesa izvērtējumam un valsts pārvaldes atbalsta funkciju nodošanas modeļa izstrādei, mēneša laikā tiks uzsākta arī citu 2010.gadā plānoto aktivitāšu ieviešana valsts konkurētspējas modeļa izstrādei, ietekmes novērtējumu veikšanai, funkciju auditu atbalstam un valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešanai.

Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” mērķis ir sekmēt valsts konkurētspējas paaugstināšanos, īstenojot efektīvu strukturālo reformu ieviešanu valsts pārvaldē, kā arī paaugstinot reformu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības instrumentu kvalitāti.


Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu