Skip to main content

Kampara tikšanās ar jauno Lielbritānijas vēstnieku Latvijā

Vakar, 24. novembrī, ekonomikas ministrs Artis Kampars tikās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Endrjū Soperu (Andrew Soper), kurš bija ieradies pie ministra iepazīšanās vizītē. Tikšanās laikā puses pārrunāja Latvijas un Lielbritānijas ekonomiskās sadarbības aktuālos jautājumus un iespējamos virzienus sadarbības paplašināšanai.

Ekonomikas ministrs pauda gandarījumu par iespēju tikties šajā abu valstu ekonomikām tik nozīmīgajā laikā, un izteica cerību, ka arī turpmāk Ekonomikas ministrija un vēstniecība aktīvi sadarbosies divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanā.

„Latvijai un Lielbritānijai vēsturiski izveidojies veiksmīgs divpusējais dialogs un Lielbritānija ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskais un tirdzniecības partneris. Vienlaikus esam ieinteresēti šo sadarbību paplašināt, veicinot tirdzniecības iespējas, piesaistot investīcijas un sadarbojoties investīciju projektos tādās jomās kā kokapstrāde, transports, tranzīts, pārtikas rūpniecība, IT u.c. Latvijā tradicionāli attīstītajās nozarēs. Jāatzīst, ka nozīmīgu atbalstu Latvijas un Lielbritānijas uzņēmēju sadarbības veicināšanā un jaunu kontaktu dibināšanā sniedz 2003.gadā atklātā Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Londonā,” norādīja ekonomikas ministrs A. Kampars.

Lielbritānijas vēstnieks atzinīgi novērtēja līdzšinējās divpusējās sadarbības tradīcijas, vienlaikus atzīstot, ka pastāv plašas iespējas to tālākai attīstībai, īpaši tirdzniecības un investīciju jomā. Vēstnieks uzsvēra, ka viņa darba prioritāšu vidū Latvijā būs tādu sadarbības virzienu attīstīšana, kas ļautu aktīvāk izmantot esošā ekonomiskā dialoga potenciālu. Puses pārrunāja iespējas vienlaikus ar nākamā gada janvārī Londonā plānoto Ziemeļu un Baltijas valstu samitu organizēt arī investīciju veicināšanas pasākumus.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī enerģētikas jautājumus un vēstnieks norādīja, ka Lielbritānija ir ieinteresēta attīstīt sadarbību ar Latviju šajā jomā. Savukārt, A. Kampars informēja par Latvijas enerģētikas politikas prioritātēm un mērķiem turpmākajiem gadiem, uzsverot, ka Latvija ir atvērta jauniem projektiem šajā jomā, tajā skaitā no Lielbritānijas puses.

Papildinformācija par sadarbību ar Lielbritāniju

2009. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Lielbritāniju sasniedza 472,8 milj. EUR, kas ierindoja Lielbritāniju 9. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Eksports uz Lielbritāniju veidoja 340 milj. EUR (4,5% no kopējā eksporta), savukārt imports – 132,8 milj. EUR (1,8% no kopējā importa), tādejādi Lielbritānija bija Latvijas 6. nozīmīgākais eksporta un 15. nozīmīgākais importa partneris.

Latvijas preču eksports veidoja 153,8 milj. EUR (2008. gadā 222,4 milj. EUR), savukārt imports – 70,3 milj. EUR (2008. gadā – 139,9 milj. EUR).

Latvijas pakalpojumu eksports sasniedza: 186,2 milj. EUR (2008. gadā – 195,8 milj. EUR), savukārt imports 62,5 milj. EUR (2008. gadā – 81,2 milj. EUR).

Galvenās eksporta preču grupas: koksne un tās izstrādājumi, metāli un to izstrādājumi, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, dažādas rūpniecības preces.

Galvenās importa preču grupas: mašīnas, mehānismi, elektriskās iekārtas, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, metāli un to izstrādājumi 8%, pārtikas rūpniecības produkti.

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Lielbritānijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2010. gada II cet. beigās bija 113,5 milj. LVL, kas Lielbritāniju ierindoja 15. vietā (2% no kopējām uzkrātajām investīcijām Latvijā) ārvalstu investoru sarakstā.

Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Lielbritānija ierindojas 9. vietā ar kopējo investīciju apjomu 167 milj. LVL un 743 aktīviem uzņēmumiem.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tel.: 67013193

Dalies ar ziņu