Skip to main content

Eiropas krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) apstiprina Kristovska pabalsta likumību

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) un partiju apvienības VIENOTĪBA priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis no Eiropas Komisijas Eiropas krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) saņēmis oficiālu vēstuli, kurā teikts, ka OLAF nav pamata uzsākt izmeklēšanu par Ģ. V. Kristovskim piešķirto īslaicīgo pabalstu sakarā ar Eiropas Parlamenta (EP) deputāta mandāta (2004–2009.) izbeigšanos, jo pabalsts ir piešķirts likumīgi un pārkāpums nav noticis.

OLAF ziņo, ka tika izvērtēta birojam iesniegtā informācija, kurā norādīts, ka Ģ. V. Kristovskim EP pabalsts piešķirts nelikumīgi. Pamatojoties uz OLAF veikto izvērtēšanu, Eiropas Parlamenta atzinumu, kā arī izmeklēšanas pieprasītāju sniegto informāciju, birojs lietu slēdzis bez turpmākiem pasākumiem.

Atgādinām, ka sākot no š.g. janvāra Tautas partijas Jaunatnes organizācija (TPJO) un Tautas partijas (TP) līderi vairāk kā pusgada garumā ar skaļiem paziņojumiem uzturēja nepatieso ziņu, ka Ģ. V. Kristovskis prettiesiski saņemot EP pabalstu. TPJO ziņoja, ka vērsušies Eiropas Savienības institūcijās – EP lūgumrakstu komitejā, EP Finanšu dienestā un OLAF, lai tās izvērtē iespējamo pārkāpumu. Pilsoniskās savienības un VIENOTĪBAS priekšsēdētājs jau tolaik atkārtoti norādīja, ka TPJO smagie apvainojumi ir nepatiesi, ka to mērķis ir Ģ. V. Kristovska diskreditēšana 10. Saeimas vēlēšanu priekšvakarā un ka šādi paņēmieni norāda uz TP godaprāta trūkumu politiskās konkurences cīņā.

Jau šā gada vasarā informējām, ka Ģ.V. Kristovskis no Eiropas Parlamenta (EP) saņēma oficiālu apstiprinājumu, ka pabalsts, kas viņam piešķirts sakarā ar EP deputāta mandāta (2004–2009.) izbeigšanos, ir likumīgs un to piešķir visiem EP deputātiem pēc viņu pilnvaru beigām. Tagad ar savu slēdzienu to vēlreiz apstiprinājis arī OLAF. Izvērtēšanas rezultāts nav pārskatāms.

Kā zināms, EP pabalsts sakarā ar deputāta mandāta izbeigšanos Kristovskim tika piešķirts uz pusgadu. Politiskās pārliecības dēļ Ģ. V. Kristovskis 2009. gada jūlijā, uzsākot Rīgas Domes deputāta pienākumu pildīšanu, atteicās no atlīdzības, kas RD deputātiem pienākas par sēžu apmeklēšanu. Pretēji masu medijos izskanējušajiem nepatiesajiem apgalvojumiem, Ģ. V. Kristovskis šādas nostājas rezultātā nevarēja gūt un nav guvis nekādu materiālu vai finansiālu ieguvumu. Atgādinām, ka kopš EP deputāta mandāta beigām līdz pat š.g. novembrim, kad Ģ. V. Kristovskis kļuva par 10. Saeimas deputātu un drīz par ministru, viņam nebija apmaksāta pamatdarba.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Balode
„Pilsoniskās savienības” preses sekretāre
Tālr.: 29289491
[email protected]

Dalies ar ziņu