Skip to main content

Eiropas Parlaments aizstāv lauksaimnieku intereses Eiropas ārējās tirdzniecības sarunās

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete piedalās ziņojuma tapšanā par Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecību un starptautisko tirdzniecību, kurā liela uzmanība tiks pievērsta Eiropas Komisijas (EK) sarunām ar Amerikas valstīm. Parlamenta deputāti uzskata, ka šajās sarunās nav ievērotas ES pilsoņu intereses un atklātība, turklāt sarunu rezultātā ievērojami zaudētāji varētu būt Eiropas lauksaimnieki.

"Parlaments mandātu sākt tirdzniecības sarunas ar Dienvidamerikas valstīm deva 1999. gadā, kad ES bija 15 dalībvalstis un situācija bija pilnīgi atšķirīga. Komisijai ir jāveic ar lauksaimniecības nozari saistīti ietekmes novērtējumi, kuri jāpublisko. Tāpat arī nepieciešams pienācīgs un pārredzams apspriežu process ar visām ieinteresētajām pusēm," uzskata S. Kalniete.

Lauksaimniecības komitejas sēdē, kurā tika spriests par šo ziņojumu, deputāti uzsvēra, ka ir nepieciešams veicināt starptautisko tirdzniecību, tomēr nepieciešams nodrošināt godīgu konkurenci. "Mēs nedrīkstam nodarboties ar protekcionismu, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu pilsoņi tiek nostādīti nevienlīdzīgos konkurences apstākļos," saka S. Kalniete.

ES sarunas ar Mercosur grupā ietilpstošajām Dienvidamerikas valstīm (Brazīlija, Argentīna, Urugvaja un Paragvaja) par tirdzniecības līgumu ir izsaukušas plašus protestus no Eiropas lauksaimnieku puses, kuri uzskata, ka šāds līgums būtu neizdevīgs visai Eiropas lauksaimniecības nozarei. Pašlaik tiek plānots, ka sarunas pie jaunā līguma beigsies līdz 2011. gada vidum.

Dalies ar ziņu