Skip to main content

Eiropas Parlaments atbalsta vienotu ES pieeju sadarbībai ar energoresursu piegādātājiem

Šodien, 13. septembrī, Eiropas Parlaments (EP) ar nozīmīgu balsu vairākumu atbalstīja deputāta Krišjāņa Kariņa (Vienotība) sagatavoto likumprojektu “Eiropas Savienības (ES) informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā”.

Pēc balsojuma likumprojekta autors K.Kariņš, kurš bija arī Parlamenta pilnvarotais pārstāvis sarunās ar Padomi un Komisiju, pauda gandarījumu par balsojuma rezultātu un uzsvēra: “Tas ir pirmais nozīmīgais solis virzībā uz vienotu Eiropas enerģētikas ārpolitiku, kas nākotnē ļaus dalībvalstīm runāt vienā balsī ar energoresursu piegādātājiem. Mazinot piegādātāju ietekmi un stiprinot konkurenci, ieguvēji būs ES patērētāji, kuri būs pasargāti no neprognozējamām cenu svārtībām.”

K. Kariņš uzsver, ka likumprojekts paredz ieviest lielāku atklātību un caurskatāmību dalībvalstu nolīgumos ar trešo valstu enerģijas resursu piegādātājiem. Vienota ES pieeja šajā jomā nepieciešama, lai garantētu konkurences iespējamību, kā arī drošas gāzes, naftas un elektrības piegādes caur enerģijas tīkliem patērētājiem visās ES dalībvalstīs.

Patlaban ES importē vairāk nekā 60% no tai nepieciešamiem gāzes un 80% no naftas energoresursiem. Pašreizējā situācijā dalībvalstis slēdz necaurskatāmus līgumus par enerģijas piegādēm vai infrastruktūras izmantošanu ar trešajām valstīm un to kompānijām bez koordinācijas ar Eiropas Komisiju.

Jau ziņots, ka šā gada februārī EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja K. Kariņa izstrādāto likumprojektu “Eiropas Savienības informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā” par vienotu ES pieeju sadarbībai ar trešo valstu piegādātājiem. Līdz ar balsojumu Kariņš tika pilnvarots pārstāvēt Parlamentu trīspusējās sarunās ar Eiropas Komisiju un Padomi par likumprojekta gala tekstu. Sarunu laikā panākto kompromisu EP atbildīgā komiteja apstiprināja un virzīja uz balsojumu Parlamentā.

EP apstiprinātais likumprojekts stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienībās Oficiālājā Vēstnesī. Likumprojekta teksts pieejams šeit.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
[email protected]
www.karins.lv

 

Dalies ar ziņu