Skip to main content

Eiropas Parlaments lems par digitālo vienoto tirgu

Rīt, 2016.gada 19.janvārī, Eiropas Parlaments (EP) plenārsesijā Strasbūrā lems par Eiropas Komisijas (EK) izstrādāto vienotā digitālā tirgus stratēģijas priekšlikumu, kas paredz harmonizēt likumdošanu Eiropas Savienībā (ES), likvidējot šķēršļus ekonomikas attīstībai un izaugsmei.

EP deputāts Krišjānis Kariņš (ETP) uzsver: “Vienoti noteikumi digitālajā sfērā samazinās administratīvo slogu un uzlabos ES konkurētspēju, tirdzniecību, kas, savukārt, veicinās investīcijas, izaugsmi un jaunu darba vietu veidošanos. Latvijai kā uz eksportu orientētai valstij, vienotais ES tirgus visās jomās – preču, pakalpojumu, digitālajā – ir būtisks ekonomikas izaugsmei.”

Deputāts norāda, ka ES digitālajā tirgū valda 28 dažādas likumdošanas, kas apgrūtina tā attīstību: “Kamēr tehnoloģijas strauji attīstās, ES likumdošana atpaliek un netiek līdzi to attīstību tempiem. Harmonizēti noteikumi atvērs jaunas durvis un izaugsmes iespējas uzņēmumiem, tajā skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri šobrīd, tieši atšķirīgo un sarežģīto likumdošanu dēļ, atsakās piedāvāt pakalpojumus un preces tiešsaistē. Patērētājiem tas savukārt dos iespēju vieglāk piekļūt citu valstu pakalpojumiem, tā paverot plašākas izvēles iespējas.”

EP ziņojumā uzsvērta nepieciešamība veikt pasākumus, lai izbeigtu "ģeogrāfisko bloķēšanu" un netaisnīgu cenu diskrimināciju atrašanās vietas vai valsts piederības dēļ. Atzinīgi tiek vērtēts EK priekšlikums uzlabot pārnesamību, lai veicinātu likumīgi iegūta satura vai pakalpojumu brīvu apriti un piekļuvi, kas ir pirmais solis ceļā uz ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšanu. Tāpat ir jāatvieglo e-komercija, kā arī nepieciešama vienkāršotas un vienotas PVN sistēmas izveide tiešsaistē. Dokumentā pausts atbalsts moderna un vienota autortiesību regulējuma izveidei ES. Tāpat ir norādīta nepieciešamība pēc saskaņotiem ES noteikumiem patērētāju tiesību aizsardzībai, iepērkoties tiešsaistē. Ļoti būtisks solis uz vienotu digitālo tirgu ir jau apstiprinātā vienošanās par viesabonēšanas maksu atcelšanu un vienotiem tīkla neitralitātes standartiem ES.

Pilns EP ziņojuma teksts pieejams šeit.

EP ziņojums ir atbilde uz Eiropas Komisijas izstrādāto vienotā digitālā tirgus stratēģiju. Ziņojuma izstrādes laikā deputāti iesniedza 1300 priekšlikumus. Plānots, ka EK ar likumdošanu nāks klajā šā gada laikā. Pēc EK aprēķiniem, funkcionējošs digitālais tirgus ES ekonomikai varētu nodrošināt 415 miljardus eiro ieguvumu.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu