Skip to main content

Eiropas Parlaments rosina stingrāku regulējumu jaunajām psihoaktīvajām vielām

Eiropas Parlamenta (EP) plenārsesijā 17. aprīlī balsos par sagatavotajiem priekšlikumiem stingrākam un plašākam regulējumam jaunajām psihoaktīvajām vielām, kuru izplatība ir nopietns drauds sabiedrības veselībai, īpaši jauniešu vidū, informē EP deputāts, atbildīgās Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas loceklis Kārlis Šadurskis.

Šadurskis skaidro, ka deputātu sagatavoto priekšlikumu mērķis Eiropas Komisijas (EK) likumdošanas iniciatīvai, ir palielināt reaģēšanas spējas, vēl vairāk samazināt laiku un šķēršļus, kas kavētu lēmumu pieņemšanu par jauno psihoaktīvo vielu izplatības un nonākšanas tirgū ierobežošanu un aizliegšanu. Vienots un stingrs regulējums, kas paredz arī kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem ar psihoaktīvajam vielām, ļaus efektīvāk Eiropas Savienībā (ES) ierobežot kaitīgo vielu pieejamību un izplatību. Psihoaktīvās vielas tiek izplatītas no vienas dalībvalsts uz otru, ir nepieciešama efektīva savstarpēja dalībvalstu sadarbība, jo īpaši laikā, kad tirdzniecību un saziņu vairs neierobežo fiziskās un ģeogrāfiskās robežas, norāda Šadurskis. Viņš turpina, ka svarīga ir vienota aizlieguma mehānisma ieviešana Eiropā, vienota ES informācijas apmaiņas sistēma, kas ātrāk ļaus reaģēt un apturēt bīstamu un sabiedrības veselībai kaitīgu psihoaktīvo vielu izplatību.

„Eiropai pēc iespējas ātrāk ir vajadzīgs vienots un stingrs minimālais tiesību standarts psihoaktīvo vielu ierobežošanai, tādēļ ir svarīgi, lai vēl šī sasaukuma laikā priekšlikumus pieņemtu 1.lasījumā un ES institūcijas turpinātu darbu, lai pēc iespējas ātrāk saskaņotu un pieņemtu sabiedrības veselībai svarīgu likumdošanas iniciatīvu,” uzsver Šadurskis.

Latvija, līdzīgi kā citas dalībvalstis, jau nacionālajā likumdošanā ir ieviesusi stingrāku regulējumu un kriminālatbildību.

Lai samazinātu psihoaktīvo vielu apriti, paredzēts samazināt laiku, kas nepieciešams kādas vielas aizliegšanai Eiropā. Ja līdz šim vidēji ES vielas aizliegšanai bija nepieciešami divi gadi, piedāvājums paredz saīsināt laiku līdz 10 mēnešiem. Īpaši smagos gadījumos procedūra būs pat īsāka, jo būs iespējams vielas nekavējoties izņemt no tirgus uz vienu gadu, saka Šadurskis. Tāpat tiks nodrošināts, ka viela vairs nav pieejama patērētājiem, kamēr tiek veikts pilnīgs riska novērtējums.

Jaunais regulējums paredzēs arī diferencētu pieeju vielu ar dažādu bīstamības pakāpi izplatīšanai tirgū – vielām, kuras rada mērenu risku, tiks noteikti ierobežojumi patēriņa tirgū, bet vielām, kas rada lielu risku, tiks noteikti visaptveroši tirgus ierobežojumi. Tikai viskaitīgākajām vielām, kas rada nopietnu risku patērētāju veselībai, tiks piemēroti krimināltiesību noteikumi tāpat kā nelegālajām narkotikām, norāda deputāts.

Jaunās psihoaktīvās vielās, kuras var pielīdzināt kontrolējamo narkotisko vielu ietekmei, rada nopietnus riskus sabiedrības veselībai un drošībai, uzsvērts EK ziņojumā. EK jau savā ziņojumā ir norādījusi, ka bīstamo vielu izplatība ir viena no nopietnākajām problēmām narkomānijas apkarošanas politikas jomā, norādot, ka tās risināšanai nepieciešama stingrāka reakcija. Tiek uzsvērts, ka jaunās psihoaktīvās vielas kā narkotiku aizvietotājas var saražot daudz lētāk un, kā ziņo tiesībaizsardzības jomas pārstāvji, tās jau rada vienu no lielākajām problēmām saistībā ar organizētās noziedzības apkarošanu ES.

Plenārsesijā balsos par sagatavotajiem priekšlikumiem EP un Eiropas Padomes jauno psihoaktīvo vielu regulā un Direktīvā, ar ko groza Eiropas Padomes pamatlēmumu 2004/757/TI ar ko paredz kriminālatbildību par noziedzīgu nodarījumu veikšanu ar jaunajām psihoaktīvajām vielām.

Plašāka informācija par jauno psihoaktīvo vielu regulējuma priekšlikumu angļu valodā pieejama šeit.

Papildus informācija:
Mārtiņš Langrāts
Eiropas Parlamenta deputāta Kārļa Šadurska padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: +371 29457289
E-pasts: [email protected]
www.sadurskis.lv

Dalies ar ziņu