Skip to main content

EK Latvijas budžetā ieskaita visus līdzekļus no apturētajiem ES fondu maksājumiem

Ceturtdien, 12. jūlijā, Eiropas Komisija (EK) Latvijas budžetā ir ieskaitījusi Latvijas deklarētos Eiropas Sociālā fonda maksājumus 25,9 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to Latvija budžetā ir saņēmusi visu aizturēto fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda – maksājumus pilnā apmērā ap 120 miljoniem eiro.

„Latvija ir labi paveikusi visus mājasdarbus un veiktie ES fondu vadības sistēmas uzlabojumi ir devuši zaļo gaismu maksājumu plūsmas atjaunošanai no Eiropas Komisijas. Šobrīd visi ieteikumi ir ieviesti atbilstoši pasākumu plānam, tādējādi ir panākta ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana un uzlabošana. ES fondi ir Latvijas tautsaimniecības izaugsmes dzinējspēks, kas arī turpmāk sekmēs Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu Baltijas reģionā,” pauž finanšu ministrs Andris Vilks.

EK ar oficiālu vēstuli 4. jūlijā informēja Finanšu ministriju par Eiropas Sociālā fonda maksājumu atjaunošanu Latvijas budžetā. Tas nozīmē, ka Valsts kase kā sertifikācijas iestāde var ierastajā kārtībā atsākt izdevumu deklarēšanu un maksājumu pieprasīšanu no EK pilnā apmērā arī Eiropas Sociālā fonda ietvaros.

Jau iepriekš ziņots, ka 29. jūnijā EK Latvijas budžetā ieskaitīja 55,5 miljonus eiro, bet 3. jūlijā 38 miljonus eiro iepriekš deklarētos Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda maksājumus.

Finanšu ministrija atgādina, ka izveidojusies situācija nekādi neskāra projektu īstenotājus, kas savus pieteiktos maksājumus visu laiku saņēma. Ieguldīto naudu projektu īstenotājiem vispirms atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, pēc tam Latvija EK iesniedz izdevumu deklarācijas par projektos veiktajām atmaksām un saņem no EK atmaksas savā budžetā.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu