Skip to main content

EK Latvijas budžetā ieskaitījusi deklarētos 194 miljonus latu

Eiropas Komisija (EK) Latvijas budžetā ieskaitījusi Latvijas deklarētos 194 miljonus latu jeb 276 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma.

No minētajiem 194 miljoniem latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir atmaksāts ~131 miljona latu apmērā, bet Kohēzijas fonda finansējums – 62,9 miljonu latu apmērā.

Augusta sākumā Finanšu ministrija kā ES fondu Revīzijas iestāde saņēma EK vēstuli, kurā, kā jau tika paredzēts, tā atzina, ka ES fondu Revīzijas iestādes darba kvalitāte ir apmierinoša, tādēļ apstiprināja Latvijas izdevumu deklarēšanas atjaunošanu. Tas nozīmēja, ka Valsts kase kā sertifikācijas iestāde varēja ierastajā kārtībā atsākt izdevumu deklarēšanu un maksājumu pieprasīšanu no EK pilnā apmērā.

Jau iepriekš ziņots, ka, ņemot vērā EK perioda vidū mainīto nostāju, īpaši Revīzijas iestādes neatkarības jautājumā, lai mazinātu riskus, FM pieņēma lēmumu uz laiku pārtraukt izdevumu deklarēšanu un maksājumu pieprasīšanu no EK līdz brīdim, kamēr tiks panākta vienošanās ar EK par abpusēji pieņemamu sistēmas risinājumu.

Kopumā EK netika deklarēti izdevumi par periodu no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 30. jūnijam 194 miljonu latu apmērā.

Attiecībā uz ES fondu līdzekļu cirkulāciju, FM atgādina, ka ieguldīto naudu projektu īstenotājiem vispirms atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Pēc tam Latvija EK iesniedz izdevumu deklarācijas par projektos veiktajām atmaksām un saņem no EK atmaksas savā budžetā. Tādēļ izdevumu deklarēšanas apturēšana nekādi neskāra projektu īstenotājus, kas savus pieteiktos maksājumus visu laiku saņēma.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
FM Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu