Skip to main content

Eksāmenu kārtošana latviešu valodā skolu absolventiem nodrošinās vienādas iespējas darba un izglītības tirgū

Valdība šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosakot, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.

 

Gan latviešu, gan mazākumtautību skolu absolventiem tas nodrošinās vienādas iespējas darba un izglītības tirgū, kā arī ļaus veiksmīgāk iekļauties profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, kurās izglītība tiek īstenota valsts valodā.

 

Šobrīd spēkā esošie noteikumi paredz, ka mazākumtautību izglītības programmās centralizēto eksāmenu materiāli tiek gatavoti latviešu valodā, savukārt eksāmena izpildes valodu – latviešu vai krievu – skolēns ir tiesīgs izvēlēties.

Centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka pēdējo gadu laikā aizvien vairāk mazākumtautību izglītības programmu absolventi izvēlas kārtot eksāmenus latviešu valodā – tā,

 

2008./2009. mācību gadā eksāmenus latviešu valodā kārtoja 60%, bet 2015./2016. mācību gadā jau 85%.

 

Latvijā šobrīd ir 108 vidējās izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas vidējā izglītībā un 168 pamata un vidējās izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas pamatizglītības pakāpē.

Jaunie grozījumi vidējās izglītības pakāpē centralizēto eksāmenu kārtotājiem stāsies spēkā ar 2017./2018. mācību gadu, bet 9.klašu absolventiem ir noteikts samērīgs pārejas periods – latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda pilnībā tiks ieviesta ar 2019./2020. mācību gadu.

Ar noteikumu projektiem “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"" un "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"" var iepazīties šeit un šeit.

Informāciju sagatavoja:
LR Izglītības un zinātnes ministrija

Dalies ar ziņu