Skip to main content

Ēlerte: VIENOTĪBAS piedāvajums Rīgā – gudra ražošana, kvalitatīva izglītība, laba pārvaldība, saliedēta sabiedrība

Izmantojot savu potenciālu – attīstot gudru ražošanu un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, kvalitatīvu izglītību, efektīvu transportu, modernu pārvaldību, ilgtspēju un jaunradi – Rīga kļūs par ietekmīgu reģiona centru un aktīvu spēlētāju Ziemeļu sadarbībā, šodien, 12. decembrī, partijas VIENOTĪBA ideju forumā “Jaunā Rīga” prezentējot partijas vīziju par galvaspilsētas attīstību, uzsvēra VIENOTĪBAS Rīgas vēlēšanu saraksta līdere Sarmīte Ēlerte.

Šis ceļš Rīgai ejams, gan iedzīvinot labas pārvaldības principus pilsētas uzņēmumos, gan enerģiski piesaistot investīcijas, attīstot zināšanās balstītu ekonomiku un rūpējoties par visu paaudžu rīdzinieku labklājību un izaugsmi, uzrunā pauda Ēlerte.

Zemei un ēkām, kurās ir moderna ražošana un ievērojams skaits darbavietu ar vismaz vidējo algu, jānosaka maksimālās nekustamā īpašuma atlaides, pilsētai jāiesaistās radošo industriju, radošo kvartālu un tehnoloģiju pārneses centru attīstībā, Rīgā jāiedibina stipendiju fonds, kurā, piedaloties pilsētai, uzņēmējam un daļu maksājot pašam darbiniekam, tiek finansēta mērķtiecīga pārkvalifikācijas programma, sabiedriskajā transportā jāpāriet uz stundas biļeti, lai cilvēkiem, kuri dodas uz darbu ar diviem vai trīs transporta līdzekļiem, nebūtu jāmaksā vairākkārt, pilsētu apkaimju iedzīvotājiem jādod iespējas pašiem lemt par noteiktu apjomu budžeta ieguldīšanu konkrētos projektos savā apkaimē, piemērus VIENOTĪBAS idejām galvaspilsētas attīstībai uzrunā minēja Ēlerte.

Pievēršoties izglītības jautājumiem galvaspilsētā, Ēlerte norādīja, ka skola un bērnudārzs ir nepieciešams līdzeklis sociāli atbildīgas pašvaldības rokās, lai katrā jaunā paaudzē nodrošinātu iespēju, starta pozīciju līdzvērtību katram bērnam, lai ģimeņu sociālās atšķirības nepārmantotos paaudzēs.

“Astoņu gadu laikā pilsētas izglītības budžets ir jādubulto no 70 līdz 140 miljoniem latu,” viņa uzsvēra, norādot, ka izglītība ir atslēga uz Rīgas attīstību un panākumiem. “Skolotāju kvalifikācijas celšana, radošāki un motivētāki skolotāji būs mūsu prioritāte. Rīgā jābūt vairāk izcilām vispārizglītojošām skolām, kur var mācīties bērni no visas Latvijas,” pauda Ēlerte.

Savukārt, nosakot patieso cenu, kurā ietilpst telpu nolietojuma izmaksas un to, ka nauda vienādā apmērā seko gan uz privāto, gan pašvaldības bērnudārzu, slēdzot ilgtermiņa līgumus ar privātajiem bērnudārziem, veicinot aukļu dienesta attīstību, iespējams likvidēt rindas uz bērnudārziem, ir pārliecināta VIENOTĪBAS Rīgas vēlēšanu saraksta līdere.

VIENOTĪBA arī apņēmusies nodrošināt, lai visi nelatviešu bērni jau bērnudārzā varētu apgūt latviešu valodu kā otru dzimto valodu. “Nelīdzvērtīgas starta pozīcijas tālākajai dzīvē veidojas arī tad, ja daļa rīdzinieku nav pietiekami labas latviešu valodas zināšanas,” ideju pamatoja Ēlerte.

Jāmaina arī attieksme pret Rīgas trūcīgajiem iedzīvotājiem, pauda Ēlerte, rosinot modernizēt sociālā atbalsta sistēmu, lai visu vajadzīgo informāciju gan par apgādniekiem, gan par komunālajiem rēķiniem sociālie dienesti paši var iegūt dažādās datu bāzēs. “Sociālajiem darbiniekiem jāiet pie cilvēkiem, nevis jāskaita izziņas,” viņa norādīja.

Runājot par vecākā gadagājuma rīdziniekiem, Ēlerte uzsvēra nepieciešamību kā būtisku atbalsta mehānismu saglabāt iespēju pensionāriem izmantot pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, taču mainot šī atbalsta piešķiršanas veidu. “Atbalsts jādod tieši cilvēkam, nevis jāiepumpē uzņēmuma melnajā caurumā,” norādīja Ēlerte. Ir jāveido progresīva atbalsta sistēma, kas daudz labāk kalpotu cilvēku vajadzībām un mazinātu iespēju sociālā atbalsta aizsegā zaudēt naudu necaurskatāmi pārvaldītā uzņēmumā, turklāt, cilvēkam dotu iespēju izvēlēties, kā šo atbalstu lietot, viņa norādīja.

Rīgas attīstību VIENOTĪBA redz “radošajā un līdzdarbīgajā rīdziniekā”, klātesošos uzrunāja Ēlerte. “Mērķtiecīgs pilsētas atbalsts apkaimju jeb pilsētas mikrorajonu aktivitātēm, rosinot pakāpeniski tapt sabiedriskām apkaimju pašpārvaldēm, fondiem, kurus pilsēta pārvaldītu kopā ar apkaimes iedzīvotāju NVO, ļaus uzspīdēt daudzkrāsainai apkaimju identitātei, satikties cilvēkiem, dalīties pieredzēm un uzlabot savu dzīvi. Katrā apkaimē ir vajadzīgs savs sabiedriskais centrs, kur pulcēties gan pensionāriem, gan jauniešiem, gan mājražotājiem, gan amatierkolektīviem,” viņa pauda.

Rīga ir latviešu kultūras centrs, kuru latvisku padara kultūras mantojums, jaunrade un latviešu valoda. “Rīgai beidzot jākļūst par kultūras politika virzītāju, ne tikai atsevišķu aktivitāšu atbalstītāju. Ir jāsaliedē spēki un jāuzliek Rīga uz Eiropas kultūras kartes ar vismaz vienu vērienīgu un regulāru Eiropas līmeņa mūzikas, teātra vai vizuālās mākslas festivālu. Rīgā ir jāatjauno galvenā arhitekta postenis. Tas garantētu gan īpašu aizgādību Rīgas vērtīgajam vēsturiskajam pilsētas ansamblim, gan kvalitatīvu arhitektūru jaunbūvēm, tai skaitā nosakot, ka no katras jaunbūves zināms procents jāiegulda apkārtējos vides objektos un vides mākslā, kā tas ir daudzās Ziemeļu pilsētās,” savā uzrunā norādīja Ēlerte.

Viņa arī norādīja, ka VIENOTĪBAS mērķis ir “radoša un dinamiska Rīgas elpa” – Rīga, kurā cilvēki uzticas viens otram un sadarbojas, kurā katrs var atrast savējos, laipna un toleranta pret jaunām idejām un atšķirīgām pieredzēm. “Rīga ir Rīga tāpēc, ka tā gadusimtos ir bijusi dažādu tautību cilvēku mājvieta, Rīgas ielās un namos, tās kultūras mantojumā ir redzama šī daudzveidīgā pienesuma vērtība. Daudzveidība un radošais potenciāls ir metropoļu priekšrocība,” ir pārliecināta Ēlerte, uzsverot, ka atvērtība nav pretrunā ar latviskumu: “Rīgas eiropeiskais latviskums ir ieguldījums pasaules daudzveidībā”.

VIENOTĪBAS piedāvājums domāts visiem rīdziniekiem, savā uzrunā norādīja politiķe. “Tingeltangeļi vēsturiskajā centrā pie Raiņa pieminekļa, Jaunā viļņa diskotēka krastmalā, noplukušas būdas stacijas tunelī, aizauguši un piemēsloti iekšpagalmi pelēkos mikrorajonos – tā visa ir padomiskā elpa, tas viss ir Vecais vilnis, kurā sakņojas Saskaņas centra vadoņi,” pauda Ēlerte. “Dārgiem rēķiniem par siltumu nav tautības, tāpat kā korupcijai nav tautības. Iekļaušanās Ziemeļeiropas saimē ir visu tautību rīdzinieku drošības un labklājības jautājums. Rīgai ir vajadzīga jauna elpa,” viņa uzsvēra.

“Lai Rīga taptu par Ziemeļu zvaigzni, par pilsētu bez korupcijas, par labu sadarbības partneri valstij, ir jāuzvar nākamā gada pašvaldību vēlēšanās,” pārliecību pauda Ēlerte. “Mēs uzskatām, ka, tikai sadarbojoties ar Nacionālo apvienību un Reformu partiju, kā arī ar visiem, kas gatavi apvienoties un strādāt Jaunās Rīgas labā, šāda uzvara ir iespējama,” viņa norādīja, uzsverot, ka nākamās pašvaldības vēlēšanas būs vēsturiskas. “Tā būs izvēle starp veco un Jauno Rīgu. Starp to, vai Saskaņas centrs ar savu promaskavisko sabiedrības šķelšanas politiku turpinās nostiprināt savas pozīcijas Latvijā. Mēs esam gatavi saliedēt visus labēji centriskos spēkus un strādāt uzvarai!” savu uzrunu noslēdza Ēlerte.

Šodien, 12. decembrī, ideju forumā „Jaunā Rīga” VIENOTĪBA prezentē partijas vīziju par galvaspilsētas attīstību un programmas galvenos virzienus.

Papildus informācija:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu