Skip to main content

Finanšu ministrs: valsts budžets 2013. gadam ir sabalansēts un vērsts uz izaugsmi

Valsts budžets 2013. gadam ir pirmais budžets kopš 2008. gada, ko Latvija ir sagatavojusi pašu spēkiem bez aizdevēju līdzdalības. 2013. gada budžeta likums un vidēja termiņa budžeta ietvars 2013. – 2015. gadam Saeimā tika apstiprināts šā gada 15. novembrī, paredzot nākamgad 4,68 miljardu latu lielus valsts budžeta ieņēmumus, 4,82 miljardu latu lielus izdevumus, savukārt vispārējās valdības budžeta deficītu pēc Eiropas Komisijas EKS 95 metodoloģijas, kas papildus ietver arī pašvaldību budžetu, atvasināto publisko personu budžetu, kā arī EKS 95 korekcijas, –1,4% no IKP.

„Nākamā gada budžets ir sabalansēts, jo tajā ir iekļauti gan ekonomikas izaugsmi veicinoši pasākumi, gan arī krīzes laika samazinājumu tuvināšana iepriekšējam līmenim tādās nozīmīgās nozarēs kā veselības aprūpē, infrastruktūrā, labklājībā un kultūrā. Latvija ir izvēlējusies virzienu, kā tautsaimniecības izaugsmei ir jāatspoguļojas budžetā, un vienlaikus ir unikāla ar to, ka var veikt nodokļu samazināšanu, veicinot sociālo vienlīdzību,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu (ar grozījumiem) likumā paredzēts 91,5 miljona latu jeb 1,9% ieņēmumu samazinājums un 62,6 miljonu latu jeb 1,3% izdevumu samazinājums. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar nenodokļu ieņēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības iemaksu samazinājumu.

Nākamajos trīs gados finansējums ir ieplānots arī vairākām prioritārām jomām. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanai 2013. gadā ir paredzēti 51,64 miljoni latu, tostarp bērna kopšanas un vecāku pabalstiem 18,25 miljoni latu, atbalstam bērnudārzu rindu mazināšanai 3,21 miljons latu, atbalstam mātes un bērna veselības veicināšanai 2,87 miljoni latu. Savukārt plānotie izdevumi visiem demogrāfijas pasākumiem turpmākajos gados pieaugs – 2014. gadā tiem ir plānoti 67,04 miljoni latu, bet 2015. gadā – 81,49 miljoni latu.

2013. gadā sabiedriskā sektorā strādājošo atalgojumam tiks piešķirti 34,67 miljoni latu, tostarp 10,37 miljonus latu atvēlot pedagogu atalgojuma reformai, 3,4 miljonus latu sociālo aprūpes centru darbiniekiem, 15,9 miljonus latu iekšlietu sistēmas darbiniekiem, 3,4 miljonus latu tieslietu sistēmas darbiniekiem un 1,4 miljonus latu rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, augstākajai tiesai u.c. 2014. gadā šiem izdevumiem ir paredzēti 43,45, bet 2015. gadā – 43,47 miljoni latu.

Tāpat prioritāri 2013. gadā 1,1 miljona latu finansējums ir atvēlēts nacionālās identitātes un valodas stiprināšanai un sabiedrības saliedēšanai, 8,16 miljoni latu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē, 2,04 miljoni latu „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” pasākumiem, kā arī 3,5 miljoni latu Dziesmu un deju svētkiem.

Lielākā daļa jeb 34% nākamā gada budžeta izdevumu ir atvēlēti sociālajai aizsardzībai, savukārt atbalsts tautsaimniecībai ir paredzēts 19% apmērā.

Valsts budžets 2013. gadam un tā pielikumi ir pieejami šeit.

Finanšu ministra video komentārs par nākamā gada valsts budžetu.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu