Skip to main content

Ēlertes paziņojums par dotācijām mūzikas skolām

Šāda kārtība nodrošinās finansējuma izmantošanas caurspīdīgumu un atbilstību tam paredzētajam mērķim, kādu noteikusi valsts. Izstrādājot šo kārtību, analizēta ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas mūzikas un mākslas skolu darbība, tāpēc galvaspilsētas mēra aicinājums iepazīties ar situāciju Rīgā ir lieks. Ja pašvaldībām ir iespēja no saviem līdzekļiem finansēt lielāku apjomu pedagogu atalgojumā, saskaņā ar Izglītības likumu tās to var veikt un Kultūras ministrijas finansējums un līgumi to nekādā ziņā neierobežo. Ministrija ir pārliecināta, ka pašvaldības atbalsts labvēlīgi ietekmē kultūrizglītības kvalitāti, profesionālu pedagogu piesaistīšanu un labas izglītības pieejamību Latvijā.

Ja Kultūras ministrija pieņemtu Rīgas domes ierosinājumu līgumā norādīt tikai kopējo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs un dotācijas apmēru latos, vairs nebūtu pārskatāma finansējuma piešķiršanas kārtība, lai valsts budžeta līdzekļi visā Latvijā tiktu sadalīti taisnīgi un pēc vienlīdzīgiem principiem, tāpat arī būtu apgrūtināti kontrolēt tā faktisko izlietojumu. Ceru, ka tas nav Rīgas pilsētas mērķis, ierosinot mainīt pastāvošo kārtību . Nav pieļaujams piešķirt valsts budžeta finansējumu, precīzi nepasakot, kādiem mērķiem tas paredzēts, tādēļ līgumos tiek definēts, kādas izglītības programmas īstenojamas valsts dotācijas ietvaros.

Finansējums profesionālās ievirzes kultūrizglītībai jau līdz šim katru gadu tiek piešķirts pēc skaidriem kritērijiem. Valsts budžetā pieejamais finansējums tiek sadalīts, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto pedagogu darba samaksas likmi, valsts finansēto audzēkņu skaitu un skolas īstenoto izglītības programmu. Šo kārtību nosaka KM izstrādātais iekšējais normatīvais akts. Vienlaicīgi jāatzīst, ka pašreizējā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes, ir tikai vispārīgi noteikts, ka valsts piešķir dotāciju, bet nav detalizēti norādīti dotācijas piešķiršanas un tās izlietojuma kontroles mehānismi. Tāpēc Kultūras ministrija ir aicinājusi Izglītības un zinātnes ministriju kopīgi izveidot darba grupu noteikumu grozījumu izstrādei, lai turpmāk dotācijas sadali regulētu Ministru kabineta noteikumi.

Rīgas mēra Nila Ušakova izplatītais paziņojums.

Dalies ar ziņu