Skip to main content

EM valsts sekretāra vietnieka amatam enerģētikas jautājumos izvēlēts Patmalnieks

Izvērtējot saņemtos pieteikumus konkursā uz vakanto Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos amata vietu, kā atbilstošāko kandidatūru konkursa komisija atzinusi Jāni Patmalnieku.

Konkursa komisija atzinīgi novērtēja J. Patmalnieka iepriekšējo darba pieredzi gan Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, gan Eiropas Savienības institūcijās, īpaši iegūto pieredzi strādājot starptautiskā vidē Eiropas Parlamentā ar ES un Latvijas enerģētikas politikas jautājumiem.

Līdz šim J. Patmalnieks ir ieguvis pieredzi, strādājot gan Latvijas Republikas Saeimā var vecāko konsultantu, gan Eiropas Parlamentā vadot deputāta Briseles biroju, kur bija atbildīgs par darba organizāciju, budžeta plānošanu un pasākumiem ilgtermiņa mērķu realizācijai.

Par izaicinošākajiem un, vienlaikus, svarīgākajiem pirmajiem darbiem valsts sekretāra vietniekam stājoties amatā, Ekonomikas ministrija uzskata raita dabasgāzes tirgus atvēršanas procesa nodrošināšanu, kā arī Latvijas nacionālo interešu aizstāvības stiprināšanu Eiropas Savienības līmenī. Viens no darbības pamatprincipiem, kuru J. Patmalnieks izvirza, stājoties amatā, ir lielāka sabiedrības iesaiste diskusijās par enerģētikas politikas mērķiem.

J. Patmalniekam ir jurista kvalifikācija un maģistra grāds, ar specializāciju tiesību filozofijā. J. Patmalnieks brīvi pārvalda angļu un krievu valodu, kā arī sarunvalodas līmenī vācu valodu un pamatzināšanu līmenī franču valodu.

Kā ziņots iepriekš, Ekonomikas ministrija šā gada 29. jūnijā izsludināja konkursu uz vakanto valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos amata vietu. Līdz tam minēto amatu ieņēma Rota Šņuka, kas no šā gada jūlija ieņem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatu. Šņuka valsts sekretāra vietnieka pienākumus pildīja kopš šā gada februāra, kad amatu atstāja Jurijs Spiridonovs, kļūstot par finanšu ministres padomnieku.

Ministrija aicināja konkursā pieteikties pretendentiem, kuri jūtas gatavi jauniem profesionāliem izaicinājumiem, izstrādājot un īstenojot valstiskas reformas enerģētikas jomā. Starp tuvākajiem nozīmīgākajiem darbiem jāmin normatīvā regulējuma izstrāde gāzes tirgus atvēršanai.

Valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos padotībā ir divi departamenti – Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments un Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments.

Pretendentiem Ekonomikas ministrijā bija jāiesniedz motivēts pieteikums, dzīvesgaitas apraksts, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas. Kopā ar pieteikuma dokumentiem pretendentiem bija jāiesniedz arī eseja par nacionālajā enerģētikas un klimata plānā iekļaujamajiem galvenajiem virzieniem un sasniedzamajiem mērķiem laika posmam līdz 2030. gadam ar vīziju līdz 2050. gadam.

Konkursā pretendentiem tika definētas šādas prasības – maģistra grāds (vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs, vadības zinībās vai inženierzinātnēs); izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu iestādē, Eiropas Savienības institucionālo ietvaru, likumdošanas sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu; zināšanas, izpratne un spēja orientēties Eiropas Savienības un nacionālo enerģētikas nozares normatīvo aktu jomā (vēlama iepriekšējā pieredze Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu izstrādāšanā enerģētikas jomā); teicamas latviešu un ļoti labas angļu valodas zināšanas (augstākais līmenis atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei – vismaz C1) gan rakstiski, gan mutiski (vēlamas krievu valodas un citu Eiropas savienības valstu valodu zināšanas); vadības, organizēšanas un stratēģiskās plānošanas prasmes (vēlama pieredze vadošā amatā un darba pieredze valsts pārvaldē); prasme teorētiskās zināšanas pielietot praksē, prezentēt, argumentēt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem; teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes; atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; atbilstība likumam “Par valsts noslēpumu” amata pienākumu pildīšanai.

Kopumā konkursam uz Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos amata vietu pieteicās 7 pretendenti, no kuriem 3 tika izvirzīti otrajai kārtai – intervijai.

Informāciju sagatavoja:
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu