Skip to main content

VIENOTĪBA Maksātnespējas likuma grozījumos piedāvā paplašināt uzņēmumu darbības atjaunošanas iespējas

Partijas VIENOTĪBA Saeimas frakcija sagatavojusi un iesniegusi grozījumus Maksātnespējas likumā, ar kuriem piedāvāts atteikties no maksātnespējas procesa administratora kā vienīgā iespējamā tiesiskās aizsardzības procesa uzrauga un piesaistīt šim procesam gan vietējos, gan starptautiskos speciālistus finanšu un ekonomikas jomā, kas var sniegt nepieciešamo atbalstu uzņēmuma darbības uzlabošanai.

Maksātnespējas nozare ir viens no būtiskiem uzņēmējdarbības vides elementiem. Godīgs, caurskatāms un prognozējams maksātnespējas process rada drošu uzņēmējdarbības vidi un veicina valsts kopējo ekonomisko izaugsmi un labklājību. VIENOTĪBAS izstrādāto grozījumu uzdevums ir atjaunot kreditoru uzticību tiesiskās aizsardzības procesam, vairāk iesaistot tos gan procesa uzraugošās personas izvēlē, gan tā plāna sagatavošanā un realizācijas uzraudzībā, norāda grozījumu autori.

Maksātspējas atjaunošana ir viens no Maksātnespējas likuma mērķiem, un jautājums, vai Latvijā efektīvi notiek finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana, ir ļoti aktuāls. Arī starptautiskā prakse ir pierādījusi, ka finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana ļauj kreditoriem atgūt lielāku līdzekļu daļu, nekā uzņēmuma likvidācija (bankrots), norāda grozījumu autori.

Šī gada jūnijā Saeimā notikušajā Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā augsta līmeņa diskusijā “Tiesiskums maksātnespējā – veselīgai izaugsmei” tika norādīts, ka 2008.gadā Latvijā ieviesto uzņēmumu restrukturizācijas procedūru – tiesiskās aizsardzības procesu, ir izmantojuši 1249 uzņēmumi, taču mazāk kā 1% gadījumu tā ir beigusies ar maksātspējas atjaunošanu. Pārējos gadījumos uzņēmums ir bankrotējis.Diskusijā tika secināts, ka uzņēmumu zemā glābšanas efektivitāte ir saistīta ar to, ka tiesiskās aizsardzības process bieži tiek izmantots negodprātīgiem mērķiem, tādā veidā graujot kreditoru uzticību šim instrumentam. Tiesiskās aizsardzības process tiek uzsākts novēloti, un tam pietrūkst ekonomiska pamatojuma.

Lai gan uzņēmumu glābšana bieži ir atkarīga no pašiem uzņēmējiem, svarīga ir arī valsts politika un rīcība. Kā viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai uzņēmuma glābšanai tika minēta kvalificētu speciālistu piesaiste, kuriem ir zināšanas un pieredze ekonomiskajos un finanšu jautājumos, norāda VIENOTĪBA.

Dalies ar ziņu