Skip to main content

Enerģētika un transports – prioritātes sadarbībā ar Lietuvu

Otrdien, 6. decembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Lietuvas vēstnieku Latvijā Ričardu Deguti (Ričardas Degutis), kurš bija ieradies iepazīšanās vizītē. Puses pauda gandarījumu par līdzšinējām ciešajām abu valstu attiecībām un izvērtēja sadarbību kopīgajos projektos, īpaši enerģētikas un transporta jomā.

Premjers akcentēja, ka 2. decembrī tiekoties ar Lietuvas premjeru Andrju Kubiļu (Andrius Kubilius) guvis pārliecību par to, ka Visaginas atomelektrostacijas projekts būs ekonomiski izdevīgs Baltijas valstīm. „Tas bija nozīmīgākais priekšnosacījums, plānojot jaunās atomelektrostacijas būvniecību, taču aprēķini pierāda, ka projekts būs izdevīgs un konkurētspējīgs Baltic Nord Pool Spot tirgū,” teica Ministru prezidents. Vienlaikus premjers uzsvēra, ka enerģētika un transports ir jomas, kuru progress ir cieši saistīts un pauda, ka Rail Baltica projekts ir būtisks abām valstīm un tas jāturpina.

Savukārt, pārrunājot Latvijas un Lietuvas prioritātes saistībā ar Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam, amatpersonas apliecināja, ka jāveido ciešāka gan divpusēja, gan trīspusēja Baltijas valstu atbildīgo amatpersonu sadarbība, lai koordinētu valstu interešu aizstāvību un panāktu pietiekamu kohēzijas finansējuma pieejamību infrastruktūras projektu īstenošanai un taisnīgākus nosacījumus lauksaimnieku saņemtajiem tiešmaksājumiem.

Vēstnieks informējis, ka nākamgad Lietuva koordinēs darbu NB8 formāta ietvaros un uzsvēra nepieciešamību NB8 valstu sadarbībai kļūt arvien koordinētākai un rezultatīvākai.

Tikšanās noslēgumā amatpersonas apliecināja abu valstu gatavību sadarboties arī turpmāk, tostarp īstenojot 2.decembrī Visaginā prezentētajā Latvijas un Lietuvas sadarbības ziņojumā izvirzītos priekšlikumus.

Foto no tikšanās

Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām

Latvijas un Lietuvas tirdzniecības rādītāji:

Lietuva ieņem pirmo vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstu sarakstā – 17% no kopējā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījuma notiek ar Lietuvu. Latvijas eksports uz Lietuvu 2011.gada pirmajā pusgadā turpināja pieaugt (57% pieaugums salīdzinājumā ar 2010.gada 1.pusgadu), apsteidzot pirmskrīzes periodu. Arī importa rādītāji no Lietuvas 2011.gada pirmajā pusgadā ir ar pozitīvu tendenci – pieaugums par 43%. Aktīvi noris starpvalstu tirdzniecība ar pārtikas un ķīmiskās rūpniecības precēm, kā arī ar automašīnām, mehānismiem, elektriskajām iekārtām, minerālajiem produktiem.

Par ES daudzgadu budžetu:
Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

Kā jau agrāk ziņots, Eiropas Komisija ar savu priekšlikumu ES daudzgadu budžetam nāca klajā 2011. gada 29. jūnijā. Pirmās Eiropas Savienības dalībvalstu diskusijas par budžetu priekšlikumu notika šī gada jūlija beigās, kas deva iespēju apmainīties ar sākotnējām pozīcijām. EK priekšlikumu izvērtēšanas darbs turpināsies līdz gada beigām. Sarunas pēc būtības notiks visu 2012. gadu, bet galīgo vienošanos starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm par faktisko budžeta ietvaru plānots panākt 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā.

Papildu informācija
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865 /+371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu