Skip to main content

EP balsos par Kariņa ierosinājumu ieviest patiesā labuma guvēju reģistru ES

Šodien, 11.martā, Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā notiek debates un balsojums par likumprojektu, kuru virza Latvijas pārstāvis Krišjānis Kariņš. Likumprojekts paredz ierobežot naudas “atmazgāšanu” un ārzonu uzņēmumu darbību, atklājot to patiesos labuma guvējus.

“Valstīm ir nepieciešams jauns līdzeklis, lai cīnītos pret nelegāli iegūtas naudas legalizāciju, kā arī izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Dalībvalstīm ir jāzina patiesie uzņēmumu īpašnieki, kas slēpjas ofšoros,” uzsver K. Kariņš.

Direktīva tiek izstrādāta, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. K. Kariņa izstrādātais teksts paredz uzlabojumu veikšanu uzņēmumu reģistros un starpvalstu sadarbību, atklājot patiesos labuma guvējus. Tas ļautu uzzināt kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu dalībvalstīs. K. Kariņa priekšlikums par vienota reģistra izveidi Eiropas Savienībā padara daudz stingrāku Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu direktīvai.

Kā iepriekš ziņots, šī gada 20. februārī K. Kariņa virzīto likumprojektu ar nozīmīgu balsu vairākumu atbalstīja Ekonomikas un monetāro lietu un Pilsoņu brīvības, tiesību un iekšlietu apvienotā komiteja. Komitejas kolēģi ir nominējuši K. Kariņu par šīs direktīvas virzītāju Eiropas Parlamentā.

Atbalstu iniciatīvai izveidot patiesā labuma guvēju reģistru ir paudusi strarptautiskā organizācija “One”, kuras viens no dibinātājiem ir grupas U2 līderis Bono. Tāpat atbalstu direktīvai paudušas arī citas ietekmīgas organizācijas kā „Transparency International” un „Financial Transparency Coalition”.

Naudas “atmazgāšana” ir globāla problēma un tās apjomi sastāda līdz 5% no pasaules kopējā IKP. Eiropas Komisija (EK) ir izvirzījusi priekšlikumu par jaunu likumprojektu, kurš vērsts pret finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, par kura virzītāju Eiropas Parlamentā ir kļuvis K. Kariņš.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu