Skip to main content

EP deputāts Krišjānis Kariņš aicina ekonomikas ministru samazināt birokrātiju Latvijas uzņēmējiem

Brisele, 12. aprīlis, Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība) nosūtījis vēstuli ekonomikas ministram Danielam Pavļutam, kurā aicina jau tuvākajā laikā samazināt administratīvo slogu Latvijas uzņēmumiem, ieviešot atbrīvojumus attiecībā uz gada pārskata iesniegšanu, atbilstoši jaunākajai Eiropas Savienības (ES) likumdošanai.

Kariņš uzsver: “Visiem patīk daudz runāt par administratīvā sloga samazināšanu. Šī ir iespēja ne tikai runāt, bet reāli to samazināt, jo jaunākās likumdošanas ieviešana Latvijā atvieglotu aptuveni 85% Latvijas uzņēmumu darbu.”

Vēstulē ministram Kariņš norāda, ka 2011. gada 13. decembrī Eiropas Parlaments otrajā lasījumā atbalstīja direktīvu, kas paredz mazajām uzņēmējdarbības vienībām atbrīvojumus saistībā ar gada pārskatu iesniegšanu. Š.g. 21. martā Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī direktīva ir izsludināta un stājas spēkā dalībvalstīs 20 dienas pēc tās publicēšanas.

Direktīva paredz, ka dalībvalstis drīkst piemērot atbrīvojumus uzņēmumiem attiecībā uz gada pārskata iesniegšanu, nosakot, ka uzņēmumi drīkst saīsināt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, ietverot tikai svarīgāko informāciju, kā arī nav jāsagatavo atsevišķi pielikumi un gada ziņojums.

Noteiktie atbrīvojumi attiecināmi uz uzņēmumiem, kas atbilst vismaz diviem no minētajiem kritērijiem: bilances vērtība ne lielāka par 350 tūkstošiem EUR; apgrozījums ne lielāks par 700 tūkstošiem EUR; darbinieku skaits ne lielāks par 10.

Krišjānis Kariņš EP strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: +371 29484828
[email protected]
www.karins.lv

 

Dalies ar ziņu