Skip to main content

EP komiteja lems par Kariņa ierosinājumu ieviest patiesā labuma guvēju reģistru ES

2014. gada 20. februārī Eiropas Parlamenta komiteja lems par likumprojektu, kuru virza Latvijas pārstāvis Eiropas Parlamentā Krišjānis Kariņš. Likumprojekts paredz ierobežot naudas “atmazgāšanu” un ārzonu uzņēmumu darbību, atklājot to patiesos labuma guvējus.

Balsojums par Krišjāņa Kariņa virzīto likumprojektu notiks Ekonomikas un monetāro lietu un Pilsoņu brīvības, tiesību un iekšlietu komiteju apvienotajā sēdē. Komitejas kolēģi ir nominējuši Krišjāni Kariņu par šīs direktīvas virzītāju Eiropas Parlamentā. Direktīva tiek izstrādāta, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai.

K.Kariņa izstrādātais teksts direktīvai paredz uzlabojumu veikšanu uzņēmumu reģistros un starpvalstu sadarbību, atklājot patiesos labuma guvējus. Tas ļautu uzzināt kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu dalībvalstīs. K. Kariņa priekšlikums par vienota reģistra izveidi Eiropas Savienībā padara daudz stingrāku Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu direktīvai.

Naudas “atmazgāšana” ir globāla problēma un tās apjomi sastāda līdz 5% no pasaules kopējā IKP. Eiropas Komisija (EK) ir izvirzījusi priekšlikumu par jaunu likumprojektu, kurš vērsts pret finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, par kura virzītāju Eiropas Parlamentā ir kļuvis K. Kariņš.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu