Skip to main content

EP komitejas atbalsta vienota patieso labuma guvēju reģistra izveidi ES

Šodien, 27. janvārī, Eiropas Parlamenta (EP) komitejas ar nozīmīgu balsu vairākumu ir atbalstījušas Latvijas pārstāvja Eiropas Parlamentā Krišjāņa Kariņa (VIENOTĪBA) virzītā likumprojekta gala tekstu, kas paredz Eiropas Savienībā (ES) izveidot vienotu patieso labuma guvēju reģistru, kurā būs pieejama informācija par uzņēmumu, tai skaitā, ofšoru īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem.

Krišjānis Kariņš šodien pēc balsojuma EP komitejās uzsvēra: “Šis likumprojekts ir ne tikai nopietns solis cīņai pret naudas atmazgāšanu un nodokļu krāpšanās shēmām, bet arī nozīmīgs atbalsts godīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai. Līdz ar vienota patieso labuma guvēju reģistra izveidošanu tiks noņemts slepenības plīvurs no ofšoriem un ierobežota iespēja kriminālajām aprindām Eiropā izmantot ārzonu kompāniju anonimitāti”.

Decembrī ES trīspusējās sarunās starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju tika panākta vienošanās par gala tekstu likumprojektam, kas vērsts pret naudas atmazgāšanu. Šodien EP par likumprojektu atbildīgās komitejas – Ekonomikas un monetāro lietu un Pilsoņu brīvības, tiesību un iekšlietu – atbalstīja trīspusējo sarunu laikā panākto vienošanos. Plānots, ka Eiropas Parlaments par likumprojektu gala balsojumā (2. lasījumā) lems aprīļa plenārsesijā Strasbūrā.

Likumprojekts paredz uzlabojumu veikšanu uzņēmumu reģistros un starpvalstu sadarbību, atklājot patiesos labuma guvējus. Tas ļautu uzzināt kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu dalībvalstīs. Panāktā vienošanās nozīmē, ka tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī bankām, juristiem, auditoriem un citām likumprojektā atrunātajām institūcijām būs pieejama informācija par patiesajiem labuma guvējiem visā ES teritorijā. Tāpat informācija būs pieejama mediju pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un citām personām, veicot reģistrāciju.

Darbs pie direktīvas izstrādes tika uzsākts jau iepriekšējā EP sasaukuma laikā un par tā virzītāju kolēģi no Ekonomikas un monetāro lietu komitejas nominēja Krišjāni Kariņu. 2014. gada martā Eiropas Parlaments ar nozīmīgu balsu vairākumu atbalstīja likumu 1. lasījumā.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu