Skip to main content

EP komiteju priekšsēdētāji: Latvijas prezidentūra ir konstruktīva un produktīva

Šodien, 28.aprīlī, Strasbūrā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Eiropas Parlamenta (EP) komiteju vadītājiem, lai apmainītos viedokļiem par Latvijas prezidentūras jau padarīto un vēl veicamo. Tikšanās laikā Latvijas prezidentūra saņēma atzinīgu novērtējumu par tās līdzšinējo darbu un konstruktīvo pieeju.

EP Komiteju priekšsēdētāju konferences vadītājs Ježijs Buzeks (Jerzy Buzek) Latvijas prezidentūru ES Padomē novērtēja kā ļoti labu, aktīvu un uz sadarbību vērstu. Citi parlamentāro komiteju vadītāji arī atzīmēja Latvijas prezidentūras patiesi labo sadarbību ar Parlamentu un tās stingro, un vienlaikus pozitīvo pieeju sarunām, kas tiek risinātas likumdošanas darbā. Savukārt parlamentārā sekretāre norādīja: “Esmu lepna, ka šajā īsajā laikā mums ir izdevies panākt konkrētus rezultātus. Varu apsolīt, ka mēs šo ritmu saglabāsim līdz prezidentūras pēdējai minūtei.”

Abas puses jo īpaši uzsvēra šobrīd intensīvo likumdošanas darbu pie Stratēģiskā investīciju fonda izveides un tiesību aktiem telekomunikāciju jomā, kā arī Enerģētikas savienības izveides procesu.

Pievēršoties turpmākajam darbam, Z. Kalniņa-Lukaševica vērsa uzmanību arī uz tādām prezidentūras prioritātēm kā attiecības ar ES austrumu kaimiņiem un nepieciešamību meklēt risinājumus jauniem drošības apdraudējumiem.

Tikšanās ar EP parlamentāro komiteju priekšsēdētājiem ir svarīga prezidentūrai būtisku likumprojektu virzībai. Saskaņā ar parasto likumdošanas kārtību ES Padome, ko šobrīd pārstāv Latvijas prezidentūra, par tiesību aktiem lemj kopā ar EP. Tas nozīmē – lai likumprojekts tiktu pieņemts, abām iestādēm ir jāpanāk kompromiss.

Komiteju priekšsēdētāju konference koordinē parlamentāro komiteju darbu. Tā ar prezidentūras pārstāvjiem parasti tiekas divas reizes prezidentūras termiņā: sākumā un vidū.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu