Skip to main content

Ervīns Ābele: izveidosim vairāk jaunu darbvietu

Pēdējie desmit gadi profesionālajā jomā man saistīti ar Valsts maksātnespējas administrāciju, kurā darbu sāku kā juriskonsults, bet pēdējos piecus gadus esmu šīs iestādes direktors. Pēdējos gados diemžēl izveidojusies situācija, ka vārds „maksātnespēja” Latvijā kļuvis par vienu no visbiežāk lietotajiem vārdiem sarunvalodā. Maksātnespējas draudi sasnieguši ne tikai uzņēmumus, bet arī privātpersonas, un Jelgava šajā ziņā nav izņēmums. Cilvēki nespēj maksāt kredītus un komunālo pakalpojumu rēķinus, tādēļ meklē risinājumu, dodoties peļņā uz citām valstīm, un Latvija tādā veidā zaudē spējīgus un aktīvus cilvēkus.

Lai risinātu ar maksātnespēju, īpaši – fizisko personu, saistītās problēmas, nepieciešams radīt jaunas darbvietas. Lai to panāktu, jāsniedz atbalsts gan esošajiem, gan arī topošajiem uzņēmējiem. Visa pamatā ir uzņēmējdarbības attīstība, no kā iegūs gan pašvaldība kopumā, gan tajā dzīvojošie cilvēki. Rezultātā daudz vairāk cilvēkiem tiks nodrošināts darbs, tātad arī ienākumi. Savukārt nodokļi ļaus pašvaldībai novirzīt papildu līdzekļus izglītības, veselības un sociālo jautājumu kvalitatīvākai risināšanai.

Jaunu uzņēmēju piesaiste iespējama tikai tad, ja pašvaldība sekmēs abpusēju dialogu ar uzņēmējiem, turklāt izstrādās sistēmu uzņēmējdarbības atbalstam pilsētā, iekļaujot tajā gan nodokļu atlaides, gan aktīvu līdzdarbošanos infrastruktūras sakārtošanā. Pašvaldībai jākļūst daudz atvērtākai savā darbā – iedzīvotāji ne tikai jāinformē par lēmumu pieņemšanu, bet arī jāskaidro to nepieciešamība. Vēlos veidot arī aktīvāku dialogu ar sabiedrību, iesaistot aktīvus un darboties gribošus cilvēkus, tādējādi strādājot jelgavnieku interesēs.

Dalies ar ziņu